Cập nhật ngày 08/09/2014 - 17:12:42

           

Tín dụng tăng chậm do doanh nghiệp khó khăn

- Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo Tình hình kinh tế 8 tháng và tháng 8/2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Doanh thu bình quân của các doanh nghiệp niêm yết trong quý II/2014 giảm 22,6% so với cùng kỳ.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Mặc dù thu nội địa 8 tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013 (22,4% so với 11,5% năm 2013), nhưng chủ yếu nhờ tăng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đã tăng thấp hơn đáng kể so với với cùng kỳ năm 2013 (6,8% so với 18,4% năm 2013). Khó khăn của doanh nghiệp là nguyên nhân chính khiến tín dụng tăng chậm và đầu tư tư nhân thấp.

Tổng cầu thấp cũng khiến doanh nghiệp gặp khó trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Chi phí đầu vào tăng nhanh đã khiến doanh nghiệp khó giảm giá bán để giải quyết khâu tiêu thụ. Theo Báo cáo, doanh thu bình quân của các doanh nghiệp niêm yết trong quý II/2014 giảm 22,6% so với cùng kỳ.

Chính tình hình khó khăn của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến mức sinh lời của hệ thống tổ chức tín dụng. Tín dụng tăng thấp (theo tính toán của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dư nợ bình quân 6 tháng đầu năm chỉ tăng 0,52%) và chênh lệch lãi suất (NIM) toàn ngành giảm đã khiến lợi nhuận trước dự phòng của hệ thống giảm so với cùng kỳ 2013, ảnh hưởng đến khả năng trích lập dự phòng rủi ro.

Do vậy, trong những tháng còn lại của năm 2014, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, cần phải có những biện pháp hỗ trợ tổng cầu để giải quyết khâu tiêu thụ của doanh nghiệp. Đồng thời, cần thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, nhất là chi phí liên quan đến thủ tục hành chính. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong Chỉ thị 24/CT-TTg, ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Đặc biệt, cần căn cứ vào diễn biến của lạm phát, điều chỉnh mặt bằng lãi suất sao cho vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp cắt giảm chi phí vốn, vừa không làm suy giảm năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng. Trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, đồng thời sử dụng các quỹ hỗ trợ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu tín dụng của cả năm 2014. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực tăng trưởng đối với khu vực tư nhân./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan