Cập nhật ngày 03/04/2015 - 16:46:44

           

Chính thức trao quyền cho VAMC phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

- Cụ thể, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP, ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), trong đó, Nghị định bổ sung quy định VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

Cụ thể, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức: 1- Đấu thầu phát hành; 2- Bảo lãnh phát hành; 3- Đại lý phát hành; 4- Bán trực tiếp.

Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc phát hành trái phiếu của VAMC.

Trước đó, theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP quy định xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua, trường hợp không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm, việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện thông qua các phương thức bán đấu giá: Bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; công ty quản lý tài sản bán đấu giá.

VAMC lựa chọn, quyết định phương thức bán tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.

Ngoài quy định nêu trên, Nghị định 34/2015/NĐ-CP bổ sung: Sau 1 lần bán đấu giá tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định nêu trên không thành thì VAMC được tiếp tục bán tài sản đó thông qua phương thức bán đấu giá hoặc bán tài sản đó trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với bên mua, đồng thời thông báo cho bên bảo đảm biết.

Nghị định cũng quy định: 3 trường hợp được coi là bán đấu giá không thành gồm: 1- Không có người tham gia đấu giá; 2- Không có người trả giá tại cuộc bán đấu giá; 3- Các trường hợp bán đấu giá không thành khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/4/2015.

Trước đó một tháng, ngày 5/3/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã có văn bản số 1264/NHNN-TTGSNH chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của VAMC.

Theo đó, năm 2015, VAMC được phát hành tổng giá trị trái phiếu đặc biệt tối đa là 80.000 tỷ đồng; Thời điểm phát hành trái phiếu đặc biệt từ 1/1/2015 đến 31/12/2015. 

Tính đến hết năm 2014, VAMC đã mua được 137.000 tỷ đồng nợ gốc với giá trị trái phiếu 108.000 tỷ đồng.

Thời hạn trái phiếu đặc biệt tối đa là 5 năm. VAMC quyết định cụ thể thời hạn đối với từng trái phiếu đặc biệt phù hợp với từng khoản nợ xấu được mua và thỏa thuận mua bán, xử lý nợ xấu giữa VAMC và các tổ chức tín dụng./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan