Cập nhật ngày 19/06/2015 - 22:55:29

           

HOSE được tăng gấp đôi vốn điều lệ

- Từ ngày 08/08/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 về chuyển  Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Chính phủ đã sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định số 599 theo hướng, từ ngày 08/08/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Nguồn vốn trên bao gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao;

- Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động;

- Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

HOSE được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg, ngày 11/07/1998 và chính thức đi thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000. Ngày 07/01/2008, UBCK Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công ty TNHH Một thành viên cho HOSE.
PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan