Cập nhật ngày 01/07/2015 - 06:17:35

           

Bội chi ngân sách 6 tháng ước đạt 99.000 tỷ đồng

- Đó là thông tin được Bộ Tài chính công bố tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2015,chiều ngày 30/06/2015.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi họp báo

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước đạt khá. Theo dự toán, thu ngân sách cả năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 6 tháng ước đạt 446,12 nghìn tỷ đồng; bằng 49% dự toán; tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính có 52/63 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán (từ 50% dự toán trở lên).

Theo dự toán chi ngân sách nhà nước cả năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 6 tháng đạt 545,18 nghìn tỷ đồng; bằng 47,5% dự toán; tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 86,6 nghìn tỷ đồng; bằng 44,4% dự toán; tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Chi trả nợ và viện trợ đạt 75,95 nghìn tỷ đồng; bằng 50,6% dự toán; tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội đạt 378 nghìn tỷ đồng; bằng 49,3% dự toán; tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, bội chi ngân sách 6 tháng ước 99.000 tỷ đồng; bằng 43,8% dự toán.

Trước đó, theo số liệu vừa công bố của Tổng Cục thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 406.200 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 501.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 95.000 tỷ đồng.

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, sẽ tổ chức điều hành chi ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ mức bội chi ngân sách trong phạm vi Quốc hội quyết định. 

Điều hành chi thường xuyên chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách. Sử dụng dự phòng, dự trữ tiết kiệm, ưu tiên dành nguồn hỗ trợ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách, các khoản chi được quản lý ngân sách nhà nước, các khoản chi từ các quỹ tài chính nhà nước, tích cực thu hồi các khoản vay, tạm ứng. Tiếp tục tăng cường minh bạch hóa chi tiêu của ngân sác nhà nước. 

Trong 6 tháng cuối năm 2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính là thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo dư nợ trong giới hạn cho phép (65% GDP)./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan