Cập nhật ngày 07/07/2015 - 17:38:26

           

Ngân hàng Nhà nước mua GP.Bank với giá 0 đồng/cổ phần

- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của cổ đông hiện hữu tại GP.Bank với giá 0 đồng/cổ phần.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chuyển đổi GP.Bank thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của GP.Bank, chấm dứt toàn bộ lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu. Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ định VietinBank tham gia quản trị, điều hành GP.Bank, đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát của GP. Bank. Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP.Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2012, qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện GP.Bank bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả. Trong hơn 3 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để GP.Bank tìm kiếm đối tác (bao gồm các nhà đầu tư trong và ngoài nước) xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật và Đề án tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/03/2012.

Tuy nhiên, GP.Bank không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi, trong khi Ngân hàng tiếp tục bộc lộ những yếu kém, kinh doanh thua lỗ. Trước tình trạng đó Ngân hàng Nhà nước đã đặt GP.Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu GP.Bank thuê tổ chức độc lập thực hiện kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ. Căn cứ vào đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu GP.Bank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định và thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ.

Qua 3 lần tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của GP.Bank đã không thành công, Ngân hàng cũng không đề xuất được các giải pháp khả thi về tăng vốn điều lệ đảm bảo giá trị thực của vốn không thấp hơn vốn pháp định theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan