Cập nhật ngày 30/10/2015 - 06:53:56

           

Giảm tối đa bù hụt thu ngân sách từ tiền bán vốn nhà nước

- Chính phủ trình Quốc hội xin bán bớt phần vốn ở một số doanh nghiệp Nhà nước, trong đó dùng 10.000 tỉ đồng để bù đắp hụt thu ngân sách Trung ương. Song, Bộ Tài chính cho rằng sẽ phấn đấu không dùng đến con số trần này.

 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trả lời về vấn đề ngân sách

Cơ cấu thu ngân sách đã được cải thiện

Tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, dự toán thu ngân sách được giao năm 2015 là 911.100 tỉ đồng. Đến nay, tổng thu ngân sách năm 2015 ước tính sẽ thực hiện vượt 16.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, phần vượt chủ yếu đến từ địa phương, cụ thể sẽ vượt khoảng 47.000 tỉ.

Trong khi đó, thu ngân sách Trung ương dự kiến hụt hơn 31.000 tỉ. Nguyên nhân do tác động của giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh, đã tác động giảm thu khoảng 63.000 tỉ. Vì vậy, tổng thể tăng là 16.400 tỉ, nhưng cơ cấu thu là như vậy.

Về chi ngân sách cũng là với dự toán cân đối 1.273.000 tỉ đồng, dự toán cân đối ngân sách Trung ương là 223.000 tỉ đồng. Theo đánh giá dự kiến đến hết 31/12/2015, nợ công sẽ là 61,3% GDP. Như vậy, vẫn là nằm trong/dưới ngưỡng 65% theo quy định Luật Quản lý nợ công.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, cơ cấu thu ngân sách đã được cải thiện theo chiều hướng ngày càng tích cực. Nếu như trong giai đoạn 2005-2010, cơ cấu thu ngân sách, thu từ nội địa đang còn chiếm tỉ trọng ở mức hơn 60%, thì đến giai đoạn 2011-2015 tăng lên lên đến 68% trong tổng thu ngân sách. Tỉ trọng này ngày càng tăng, dự kiến đến hết 2015 có thể đạt mức 74%.

Các phần thu từ dầu thô, khai thác tài nguyên, từ nhập khẩu ngày càng  giảm đi… Đây là cơ cấu tích cực, thu nội địa tăng lên, thể hiện cơ cấu ngân sách vững chắc hơn. Trong đó số thu từ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân… ngày càng tăng dần.

Quyết liệt thực hiện giải pháp giảm hụt thu

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng thông tin thêm, đó là về số 31.000 tỉ hụt thu ngân sách Trung ương, phần bù đắp trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội xin sẽ bán bớt phần vốn ở một số doanh nghiệp Nhà nước, tức là 40.000 tỉ, trong đó có 10.000 tỉ đồng là bù đắp hụt thu ngân sách Trung ương.

Song theo Thứ trưởng Mai, mục tiêu từ nay đến cuối năm là quyết liệt giảm con số này (10.000 tỉ), điều đó đã được Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo. Để làm được, trong quá trình điều hành từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính chỉ đạo thuế, hải quan phấn đấu để tăng thu ngân sách, rà soát các doanh nghiệp, các cơ sở nộp thuế lớn, ví dụ Liên doanh dầu khí Vietsopetro, những tập đoàn, tổng công ty, đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Vừa qua đã có kết luận của kiểm toán, kiên quyết đôn đốc để thu nợ. Với giải pháp quyết liệt thu nợ để thu được cao nhất con số nợ thuế, với số nợ thuế có khả năng thu hiện nay là khoảng 34.000 tỉ thì sẽ đôn đốc thu để bảo đảm thu nợ cao nhất.

Đồng thời, trong quá trình điều hành phải siết chặt hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa để bảo đảm tiết kiệm chi, và sẽ trình cấp có thẩm quyền, đến 31/12, nếu như đơn vị, bộ, ngành nào chưa sử dụng hết dự toán thì sẽ trình Thủ tướng không được chuyển nguồn sang năm sau, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng sử dụng số dự phòng tiết kiệm chưa sử dụng là 3.500 tỉ đồng cộng với số tiết kiệm 10% của các bộ, ngành là 650 tỉ đồng, tổng là 4.150 tỉ đồng bù vào hụt thu của ngân sách Trung ương.

Với những biện pháp như vậy, cố gắng phấn đấu để giảm ít nhất số 10.000 tỉ từ việc bán vốn của doanh nghiệp Nhà nước./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan