Cập nhật ngày 07/12/2015 - 23:40:45

           

Bội chi đã xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng

- Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm. Đó là con số mới được Bộ Tài chính công bố mới đây.

Thu nội địa tháng 11 giảm 20,8 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN tháng 11 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội (Báo cáo Quốc hội ước thu NSNN cả năm đạt 927,5 nghìn tỷ đồng); tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% (tương ứng giảm khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng) so tháng trước. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm khoảng 19,5 nghìn tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân giảm khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu do một số sắc thuế và khoản thu ngân sách phát sinh quý III đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 10.

Lũy kế 11 tháng, thu ngân sách đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự

toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm; trong đó các khoản đạt khá là: thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán5; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán.

Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Riêng nguồn thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.

Tháng 11 ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22,5 nghìn tỷ đồng và hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định là 6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 11 tháng ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 231,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định là 79 nghìn tỷ đồng), bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, kết quả thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu ngân sách trung ương theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu ngân sách trung ương khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Chi trả nợ và viện trợ đã tăng 10,9% so cùng kỳ

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể: chi đầu tư phát triển trong tháng 11 ước 14 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 151,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán, tăng 7,5% cùng kỳ năm 2014. Trong đó: chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 100% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 96,2% dự toán; chi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích đạt 92,9% dự toán.

Hết tháng 11/2015, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân cho các dự án ước đạt 147,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 76% kế hoạch); Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 11 tháng ước đạt 62,8% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 67,6% kế hoạch).

Điều đáng lưu ý là chi trả nợ và viện trợ đã tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2014 Trong tháng 11 ước 15,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, bằng 95% dự toán.

Chi kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hành chính ước đạt 67,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 712,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó: chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề đạt 93% dự toán, tăng 5,3%; chi sự nghiệp y tế đạt 93,1% dự toán, tăng 7,3%; chi lương hưu và đảm bảo xã hội đạt 93% dự toán, tăng 4,3%; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 92,8% dự toán, tăng 5,4%...

Tháng 11 cũng đã chi 284,5 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2014-2015 và Hè Thu 2015; lũy kế 11 tháng, xuất cấp 105,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ nhân dân và học sinh các địa phương.

Như vậy, bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Trước đó, số liệu 15 ngày đầu 11 của Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 15/11, bội chi là 154,9 nghìn tỷ đồng, giảm so với con số 157,9 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ tháng trước../.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan