Cập nhật ngày 17/12/2015 - 22:10:17

           

Phân bổ 377 tỷ đồng hỗ trợ định canh, định cư cho 16 địa phương

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phân bổ số kinh phí là 377 tỷ đồng cho 16 địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Số kinh phí được lấy từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương được phân bổ kinh phí như sau: Cao Bằng 21 tỷ đồng; Yên Bái 8 tỷ đồng; Phú Thọ 50 tỷ đồng; Sơn La 18 tỷ đồng; Lai Châu 40 tỷ đồng; Điện Biên 9 tỷ đồng; Quảng Trị 30 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế 16 tỷ đồng; Quảng Nam 16 tỷ đồng; Quảng Ngãi 60 tỷ đồng; Bình Định 3 tỷ đồng; Ninh Thuận 3 tỷ đồng; Gia Lai 62 tỷ đồng; Kon Tum 5 tỷ đồng; Bình Phước 25 tỷ đồng; Sóc Trăng 11 tỷ đồng.

Du canh, du cư là tập quán sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc ở vùng cao của nước ta. Với năng suất lao động thấp, lối sống tạm bợ, tập quán này còn dẫn đến nạn phá rừng lấy đất trồng trọt, làm suy thoái môi trường, quá tải cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị tại địa phương và cộng đồng dân cư.

Để khắc phục tình trạng này, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 và Quyết định số 1342/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015./.

Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số bao quát ở nhiều lĩnh vực như phát triển sản xuất, giao thông, điện, nước sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, y tế; sắp xếp ổn định dân cư theo hướng quy hoạch mới đã góp phần phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan