Cập nhật ngày 09/10/2014 - 18:43:03

           

Quý III/2014: Quỹ BOG dư hơn 2000 tỷ đồng

- Ngày 8/10/2014, Bộ Tài chính đã công bố số dư của Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), theo đó trong quý 3/2014, BOG đã dư hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2014 (từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014) ước khoảng 2.296,609 tỷ đồng, con số này cao hơn 700 tỷ so với quý II/2014 và hơn 1,4 tỷ so với quý I/2014.

 Trong đó, số trích Quỹ BOG trong quý III trên 1.105 tỷ đồng. Số sử dụng Quỹ BOG khoảng 403,5 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, số dư của Quỹ luôn tăng, tạo nguồn lực tài chính cho bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Trong 19 doanh nghiệp đang được cấp phép kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên toàn quốc, thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục dẫn dầu về số quỹ dư, khoảng 1.352 tỷ đồng; Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) còn 265.116 triệu đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn 205.740 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) còn 194.000 triệu đồng...

Một số doanh nghiệp có số dư âm là: Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm 144.949 triệu đồng, Công ty Cổ phần lọc hoá dầu Nam Việt âm 26.534 triệu đồng, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam âm 13.641 triệu đồng...

Quỹ BOG được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Chương I Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là 300 đồng/lít (kg) của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của Thương nhân đầu mối. Trong trường hợp cần thiết Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập Quỹ BOG cho phù hợp với biến động của thị trường và có thông báo để các thương nhân đầu mối thực hiện.Việc trích lập Quỹ BOG đã được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan