Cập nhật ngày 21/01/2016 - 09:15:37

           

Sàn Hà Nội thực hiện xem xét định kỳ chỉ số HNX-Index

- Rổ chỉ số HNX-Index cho kỳ mới dự kiến bao gồm 380 cổ phiếu thành phần.

 

Thực hiện việc xem xét, điều chỉnh định kỳ hàng quý đối với chỉ số HNX Index, ngày 20/01/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thực hiện việc xem xét điều chỉnh cổ phiếu tính chỉ số và tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo quy định được nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số cổ phiếu.

Theo nguyên tắc, những cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng dưới 5% sẽ bị loại khỏi rổ tính chỉ số HNX-Index. Kết quả củag kỳ xem xét này, tất cả các cổ phiếu trong rổ tính HNX-Index đều có tỷ lệ tự do chuyển nhượng trên 5%, do vậy không có cổ phiếu nào bị loại ra khỏi rổ. Đồng thời, trong kỳ rà soát quý IV/2015, tính đến hết ngày 20/01/2016, có 12 cổ phiếu niêm yết mới và 01 cổ phiếu hủy niêm yết, cụ thể như sau:

Như vậy, rổ chỉ số HNX-Index cho kỳ mới dự kiến bao gồm 380 cổ phiếu thành phần. Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số và tỷ lệ tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu thành phần được thực hiện hàng quý (vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm) nhằm đảm bảo cho chỉ số HNX-Index luôn phản ánh đúng tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu.

Bắt đầu từ ngày 4/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số UPCOM-Index theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các công ty đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./. 

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan