Cập nhật ngày 30/12/2016 - 17:37:02

           

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VietBank được tăng vốn điều lệ lên 3.249 tỷ đồng

- Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 9938/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.249 tỷ đồng theo phương pháp tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VietBank được tăng vốn điều lệ lên 3.249 tỷ đồng 

Cũng theo văn bản trên, VietBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trường hợp việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư dẫn đến nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn của VietBank hoặc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, VietBank phải trình Ngân hàng Nhà nước  xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VietBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng).

Tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm chỉ đạo giám sát VietBank thực hiện các yêu cầu trên; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của VietBank, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép. 

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý./.

Hà Giang
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan