Cập nhật ngày 30/03/2018 - 15:07:08

           

Gần 60% doanh nghiệp kỳ vọng kinh doanh sẽ tốt lên trong quý II/2018

- Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy, trong quý I/2018 cho thấy có có 55,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2018.

Theo đó, có 33% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay tốt hơn quý trước; 24,6% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 42,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý II so với quý I năm nay, có 55,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 10,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 33,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp quý I năm nay, thì có 60,4% số doanh nghiệp cho rằng, khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tiếp đến 46,3% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,5% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,5% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 27,4% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao và 21,9% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.


Khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sản xuất, kinh doanh

 

Về khối lượng sản xuất, có 35,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý I/2018 tăng so với quý trước; 27,2% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 37,4% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.

Bên cạnh đó khi đánh giá về xu hướng quý II so với quý I năm nay, thì có 58,1% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 32,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 30,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý I năm nay cao hơn quý trước; 24,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 44,8% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định.

Bên cạnh đó cũng có 53% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng trong quý II sẽ tăng lên so với quý I; 9,2% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37,8% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý I năm nay so với quý trước, có 28,2% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 19,8% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 52% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Về xu hướng đơn đặt hàng xuất khẩu quý II so với quý I, có 43,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 9,5% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 46,9% số doanh nghiệp dự kiến ổn định./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan