Cập nhật ngày 30/06/2018 - 23:51:41

           

Về việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào công ty TNHH

- Căn cứ quy định trên thì việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia thành lập công ty là phù hợp với quy định pháp luật.

Hỏi: Tôi là Trần Mạnh Toàn (Hà Nội). Tôi cùng 2 bạn thỏa thuận cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH kinh doanh sản xuất xe đạp với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Tôi góp 2 tỷ bằng tiền mặt, một người bạn góp 1 tỷ bằng tiền mặt và người bạn còn lại góp 2 tỷ bằng giá trị quyền sử dụng đất. Xin hỏi trong trường hợp của tôi, người bạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, thì góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Căn cứ quy định trên thì việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia thành lập công ty là phù hợp với quy định pháp luật.

Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp quy định, đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty. Theo đó, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ./.

Chuyên mục được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh hỗ trợ

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan