Cập nhật ngày 23/07/2018 - 16:18:01

           

Hưng Yên: Giảm thời gian khởi sự đối với doanh nghiệp xuống còn 1 ngày

- Công tác cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong thời gian chỉ từ 2 - 3 ngày (quy định của Luật Doanh nghiệp là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thủ tục đăng ký kinh doanh đã được đơn giản hóa và cắt giảm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chính sách, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, với những giải pháp cụ thể và đạt kết quả cao. Ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên cho biết, tỉnh đã nỗ lực thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua các đề án cải cách hành chính, kế hoạch nâng cao PCI, kế hoạch triển khai Nghị quyết 19/2018/NQ-CP, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 và Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 về kế hoạch thực hiện 02 Nghị quyết 19 của Chính phủ, đã đề ra mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện so với quy định hiện hành khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng. Quá trình thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cắt giảm được trên 40% thời gian thực hiện.

Cụ thể, đối với công tác cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong thời gian chỉ từ 2 - 3 ngày (quy định của Luật Doanh nghiệp là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); công tác cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện trong thời gian từ 7 - 9 ngày (theo quy định tại Luật Đầu tư là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); giảm thời gian khởi sự đối với doanh nghiệp xuống còn 1 ngày.

Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, các bộ phận chuyên môn của Sở đã tích cực rà soát, điều chỉnh và kiến nghị việc xây dựng lại Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện.

Bộ thủ tục hành chính mới được xây dựng dựa trên nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện, quy định rõ về các bước, trình tự và thời gian thực hiện cho nhà đầu tư. Hiện Sở đã lấy ý kiến của Sở Tư pháp thẩm định lần 02 bộ thủ tục hành chính, dự kiến trình UBND tỉnh để công bố trước 30/6/2016.

Lãnh đạo Sở cũng đã chỉ đạo các cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện Bộ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành để kịp thời tham mưu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, Sở còn bố trí cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

 Trong những năm qua, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động tại cơ quan.

Hiện nay, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ phận một cửa cũng như các phòng chuyên môn đều thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên hai hệ thống: Hệ thống quốc gia về đăng ký kinh doanh (áp dụng cho đăng ký doanh nghiệp) và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (áp dụng cho cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Theo đó, nhà đầu tư có thể tự truy cập vào tài khoản đã đăng ký trên hệ thống để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của bộ phận chuyên môn và khi xử lý xong sẽ tự động chuyển kết quả đến tài khoản của nhà đầu tư.

“Với nỗ lực vào cuộc của toàn thể các đơn vị, sở ban ngành và địa phương, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, điển hình là thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, môi trường, thuế, xây dựng....đều được cắt giảm từ 20%-40%”, ông Diễn nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, cơ quan thuế và hải quan Hưng Yên được đánh giá cao với những chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết công việc, điều chỉnh thủ tục theo hướng đơn giản... góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, tập trung hỗ trợ về vốn và kết nối, hỗ trợ DN về lực lượng lao động có chuyên môn, trình độ...

Đặc biệt, để giảm thiểu chi phí không chính thức cho DN, tránh tình trạng sách nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Hưng Yên chủ trương hạn chế công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, lạm dụng thanh kiểm tra./.

Thanh Nga
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan