Cập nhật ngày 03/07/2018 - 17:52:47

           

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng đăng ký doanh nghiệp

- Là địa phương có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động lớn nhất với hơn 347.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 32% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều sáng kiến hay, tạo những bước chuyển biến tốt trong chất lượng dịch vụ hành chính công về đăng ký doanh nghiệp.

Chất lượng dịch vụ hành chính công về đăng ký doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tốt

 

Đơn giản thủ tục bằng dịch vụ “5 trong 1”

Kể từ cuối năm 2016 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã từng bước cho phép doanh nghiệp thực hiện các thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp, Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Làm con dấu và công bố mẫu dấu, Mở tài khoản ngân hàng và Đăng ký bảo hiểm xã hội trong một lần nộp hồ sơ.

Hiện nay, thời gian để hoàn thành 05 thủ tục trên chỉ mất tối đa là 03 ngày làm việc, thay vì 09 ngày làm việc như trước đây, giúp giảm 66,66% thời gian giải quyết hồ sơ. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2017, đã có 2.074 doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ này.

Cụ thể, đối với thủ tục Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, theo hướng dẫn chung của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh gửi các Phòng Đăng ký kinh doanh trên cả nước, ngay tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể thực hiện gộp việc yêu cầu đăng công bố thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với việc khắc dấu, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã kêu gọi, khuyến khích các cơ sở khắc dấu liên kết với Sở để hỗ trợ doanh nghiệp làm con dấu, đồng thời, cơ sở khắc dấu sẽ thay doanh nghiệp thực hiện việc gửi Thông báo mẫu con dấu cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có thể lấy Phiếu đăng ký khắc dấu doanh nghiệp bằng bản in tại trụ sở Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc tải bản mềm từ trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để điền thông tin, chọn cơ sở khắc dấu theo danh sách đính kèm (gồm 16 cơ sở) và nộp cùng bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tương tự như với bước làm con dấu, để hỗ trợ thủ tục Mở tài khoản ngân hàng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã kêu gọi 11 ngân hàng hoạt động trên địa bàn Thành phố tham gia vào chương trình cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ lập tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ việc hoàn thành Phiếu đăng ký mở tài khoản ngân hàng và nộp cùng bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, Phòng đăng ký kinh doanh TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện cơ chế liên thông điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố, theo đó, sau khi được cấp Mã số doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được cấp mã số Bảo hiểm xã hội. Hiện nay, việc đăng ký bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đã được thực hiện 97% trực tuyến.

Với dịch vụ 5 trong 1 như trên, chỉ trong vòng 03 ngày làm việc, khi người thành lập doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đồng thời nhận con dấu (mẫu dấu đã thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), thông tin về tài khoản ngân hàng và mã số bảo hiểm xã hội.

Hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Cán bộ Phòng đăng ký kinh doanh luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Cụ thể, đối với doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, chuyên viên sẽ trực tiếp hướng dẫn, soạn hồ sơ và xuất bản in; doanh nghiệp chỉ cần ký và nộp hồ sơ tại chỗ.

 Đối với hồ sơ nộp qua phương thức điện tử, trong trường hợp hồ sơ bị quá nhiều lỗi sai, chuyên viên sẽ soạn hồ sơ theo nội dung doanh nghiệp kê khai và gửi lại bằng email cho doanh nghiệp.

 Trường hợp hồ sơ có những điều kiện không thể thực hiện tại chỗ như ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hồ sơ đăng ký thay đổi cần biên bản họp thì chuyên viên sẽ lập phiếu hướng dẫn, hỗ trợ để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ soạn 7.144 hồ sơ như trên.

Đặc biệt, để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Theo đó, người nộp hồ sơ chỉ cần ngồi tại nhà để chuẩn bị hồ sơ trực tuyến, cán bộ đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ (không quá 02 lần) để hoàn chỉnh hồ sơ trong ngày làm việc. Nhờ đó, trong năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt 70%.

Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, những sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh mà Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện là thực tiễn tốt cần nhân rộng trên cả nước./.

Thanh Nga
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan