Cập nhật ngày 14/08/2018 - 15:53:43

           

Cần nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Để khuyến khích đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cần nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút từ nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, đặc biệt là từ kiều bào, tri thức Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng nay, ngày 14/08/2018, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo với chủ đề "Đầu tư cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo”.

Toàn cảnh Hội thảo

Những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà khởi nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản về chính sách, thủ tục hành chính và khó khăn trong tiếp cận vốn...

Theo đó, tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về những quy định và chính sách mới trong hoạt động khuyến khích đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Đề án 844, được quy định cụ thể tại Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 của Chính phủ.  Đặc biệt, Nghị định 38 được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo bà Trịnh Thị Hương, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trước khi có Nghị định 38, các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo chủ yếu là các quỹ ngoại, còn các nhà đầu tư trong nước hoạt động dưới hình thức công ty. Bên cạnh đó, nhà đầu tư trong nước muốn lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình thông lệ quốc tế rất khó đáp ứng các điều kiện thành lập, yêu cầu hoạt động của Luật Chứng khoán và hầu như không tham gia đầu tư cho khởi nghiệp.

Nghị định 38 ra đời đã nhận diện và ghi nhận hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh; xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mà hệ thống pháp luật của Việt nam hiện chưa quy định; bổ sung thêm một kênh mới đầu tư về quỹ khởi nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định 38 cũng đưa ra nguyên tắc chung, quy định chung làm cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân khi cùng nhau góp vốn thức hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

“Mặc dù Nghị định này không hoàn toàn giúp thu hút đầu tư cho khởi nghiệp, nhưng sẽ góp phần giúp khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo”, bà Hương cho biết thêm.

Cũng tại hội thảo, bà Phan Hoàng Lan, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng cho hay, Nghị định 38 ra đời đã tạo sự đồng thuận rất lớn của doanh nghiệp. Rất nhiều nhà đầu tư khi nhìn thấy chính sách của Việt Nam bắt đầu khuyến khích đầu tư khởi nghiệp đã vào tìm hiểu.

Tuy nhiên, theo bà Lan, các chính sách liên quan đến khởi nghiệp của Việt Nam còn đang ở mức rất mới và thiếu đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Do đó, để hoàn thiện khung pháp lý cũng như chính sách hỗ trợ, thì cần khoảng một thời gian nữa.

Cũng chia sẻ về những hạn chế trong các chính sách liên quan đến khởi nghiệp, bà Trịnh Thị Hương cho biết, Nghị định 38 hiện nay không có thông tư hướng dẫn. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang bổ sung thêm mã ngành, nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; ngành, nghề thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Do đó, để khuyến khích đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, trong thời gian tới, Đề án 844 sẽ tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo từ nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, đặc biệt là từ kiều bào, tri thức Việt Nam ở nước ngoài; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thoái vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách thuận lợi về thị thực cho cá nhân người nước ngoài tới Việt Nam để xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo./. 

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan