Cập nhật ngày 30/01/2019 - 12:53:38

           

Hơn 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2019

- Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho biết, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp và tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng, tăng 64,8%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 107,9 nghìn người, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Bảng 1: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Bên cạnh đó, tháng 1/2019, cả nước còn có 8.465 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 84,5% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2019 lên hơn 18,5 nghìn doanh nghiệp. 

Theo vùng lãnh thổ, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2019 tại hầu hết các vùng đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Vùng Đông Nam Bộ có 4,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,8% (vốn đăng ký 87,5 nghìn tỷ đồng, tăng 143,5%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,7% (vốn đăng ký 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm 18,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 776 doanh nghiệp, giảm 9,8% (vốn đăng ký 7,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8%); Trung du và miền núi phía Bắc 379 doanh nghiệp, giảm 23,7% (vốn đăng ký 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7%); Tây Nguyên 276 doanh nghiệp, giảm 4,2% (vốn đăng ký 3,7 nghìn tỷ đồng, tăng 153,9%).

Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018 với 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,6% (vốn đăng ký 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7%).

Còn theo lĩnh vực hoạt động, tháng 1/2019, có 5 lĩnh vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018, đó là: kinh doanh bất động sản; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; sản xuất phân phối điện, nước, gas; hoạt động dịch vụ khác. Còn lại, phần lớn các lĩnh vực đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, như: có 3,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 37,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 0,3%; có 1,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 13%), giảm 1%; gần 1,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,4%), giảm 9%...

Trong tháng 1/2019, cả nước cũng có 10.804 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2018; Theo lĩnh vực hoạt động, có 4,1 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 38,2%), tăng 24,5%; 1,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 19,8%; 1,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 21,4%; 706 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,5%), tăng 33,5%; 660 doanh nghiệp vận tải kho bãi (chiếm 6,1%), tăng 35,5%; 506 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,7%), tăng 16,9%...

Bảng 2: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

 

Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Tháng 1/2019 còn có 12.278 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 732 doanh nghiệp (chiếm 40,6%), tăng 20,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 184 doanh nghiệp (chiếm 10,2%), giảm 8,5%; xây dựng có 178 doanh nghiệp (chiếm 9,9%), tăng 8,5%.../.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan