Cập nhật ngày 06/09/2019 - 11:44:18

           

Xây dựng Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC để hỗ trợ tốt nhất cho DNNVV

- Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC sẽ không chỉ bao gồm việc liên kết, trao đổi thông tin giữa các trung tâm, mà còn mở rộng hợp tác và tham vấn về về việc tạo dựng môi trường pháp lý tối ưu, khung khổ thể chế thử nghiệm cho startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo…

Ý tưởng trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 25, tổ chức tại Concepcion (Chile).

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ tại Hội nghị 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong những năm gần đây, kinh tế thế giới nói chung và APEC nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ với vai trò ngày càng tăng của tri thức và công nghệ. Mô hình phát triển cũ dựa trên khai thác nguồn tài nguyên sẵn có là không hiệu quả và thiếu bền vững. 

“Do đó, các nền kinh tế APEC thực sự cần tìm kiếm động lực phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ mới để tạo ra cuộc sống thịnh vượng hơn cho toàn bộ người dân trong khu vực”, Bộ trưởng chỉ rõ.

Với suy nghĩ đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối nền kinh tế chủ nhà Chile khi chọn chủ đề của Hội nghị là “Huy động vốn và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một nền kinh tế toàn cầu hóa”.

Bộ trưởng cho rằng, chủ đề của Hội nghị đã phản ánh được “mối quan tâm và kỳ vọng chung” của APEC về những vấn đề cấp thiết đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thời điểm hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã xác định kinh tế số là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Theo đó, Việt Nam sẽ ban hành Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia vào cuối năm 2019. Ngoài ra, để hiện thực hóa các cơ hội phát triển từ cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Vietnam National Innovation Center - NIC). 

Trung tâm này sẽ góp phần tạo lập và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, trong đó có các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, thúc đẩy kết nối, hỗ trợ và hợp tác với các cơ sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và với các nền kinh tế khác trên thế giới. 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, các Bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nhấn mạnh tại TP. Hồ Chí Minh tầm quan trọng của tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua 2 tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa về “Sáng kiến Thúc đẩy khởi nghiệp APEC” và “Chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo”. Vào tháng 6/2019, tại Hôi nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất sáng kiến về Thúc đẩy mạng lưới đổi mới toàn cầu với sự kết nối tất cả trung tâm đổi mới sáng tạo để chia sẻ kiến thức, công nghệ, và hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển tận dụng các cơ hội từ đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

“Do đó, để tiếp tục triển khai Tuyên bố chung của Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017 liên quan tới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cũng như để hưởng ứng sáng kiến tại Hội nghị G20 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, tại Hội nghị này Việt Nam đề xuất sáng kiến thiết lập một Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC để đem lại những hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo và các startup”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Nói cụ thể hơn về đề xuất này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hoạt động của Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC sẽ không chỉ bao gồm việc liên kết, trao đổi thông tin giữa các trung tâm, mà còn mở rộng hợp tác và tham vấn về về việc tạo dựng môi trường pháp lý tối ưu, khung khổ thể chế thử nghiệm cho startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển, đặc biệt liên quan tới công nghệ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao đổi với các vị đại biểu bên lề Hội nghị

Bên cạnh đó, mạng lưới này cũng sẽ tập trung vào việc khơi thông nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm cho các startup; cấp học bổng cho các tài năng và đào tạo các chuyên gia công nghệ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư… 

“Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC và sự tham gia tích cực của các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực APEC. Chúng tôi đề nghị Nhóm công tác Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC, các ủy ban và tiểu ban APEC phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo vì lợi ích của cộng đồng start-up và doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ hy vọng rằng, mạng lưới này sẽ giúp tăng cường năng lực mạnh mẽ cho cộng đồng startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như đóng góp cho sự thịnh vượng chung của khu vực APEC./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan