Cập nhật ngày 31/10/2019 - 21:48:47

           

Hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2019

- Trong tháng 10/2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao với hơn 12 nghìn doanh nghiệp, đặc biệt số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng, cả nước còn có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm 2018; có 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% và tăng 9,2%; có 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%; và 1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.

Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm 2019, cả nước có 82 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%; có 30,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; và có 1,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới.

Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: có 14,45 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 6,8%; 14,41 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,6%), tăng 2%; 9,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 15,1%; gần 6,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 5,9%; 6,6 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,8%), tăng 15,4%...

Bên cạnh đó, có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018, đó là: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 37,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 1,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 3,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 21,2%; nghệ thuật vui chơi và giải trí có 1,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 0,3%.

Theo vùng lãnh thổ, cũng trong 10 tháng năm nay, tất cả các vùng lãnh thổ đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, vùng Đông Nam Bộ có 48,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,6% (vốn đăng ký đạt 675,3 nghìn tỷ đồng, tăng 32,9%); Đồng bằng sông Hồng có 34,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,5% (vốn đăng ký đạt 426,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 16 nghìn doanh nghiệp, tăng 4% (vốn đăng ký đạt 150,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%); Đồng bằng sông Cửu Long có 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 1% (vốn đăng ký đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6%);  Trung du và miền núi phía Bắc 4,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,1% (vốn đăng ký đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7%); Tây Nguyên 2,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,4% (vốn đăng ký đạt 39,5 nghìn tỷ đồng, tăng 116,3%).

Trong tháng 10 năm 2019, cả nước còn có 34,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149,3 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, còn có 34,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 12,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), giảm 0,1%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,4%), tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 10,9%), giảm 21%; xây dựng có 1,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 9,6%), giảm 17%./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan