Cập nhật ngày 03/12/2019 - 13:41:56

           

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Dự thảo nêu rõ nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu cụ thể. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021-2025, Chương trình hỗ trợ để đạt được các mục tiêu sau: Hoàn thiện và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC); hỗ trợ phát triển 15-20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khoảng 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp từ các ý tưởng, mô hình kinh doanh sáng tạo; hỗ trợ khoảng 500 doanh nghiệp tham gia Chương trình gọi vốn thành công từ các Quỹ đầu tư, nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.

Hỗ trợ khoảng 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp từ các ý tưởng, mô hình kinh doanh sáng tạo.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực tiềm năng, gồm: công nghệ trong lĩnh vực ICT (Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn, điện toán đám mây); công nghệ tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; giáo dục đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, du lịch; công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án có mục đích phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng và giải quyết các thách thức trong phát triển kinh tế xã hội.

Đông thời, dự thảo đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021-202, đó là: hỗ trợ phát triển hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ chi phí xây dựng nội dung đào tạo, chi phí đào tạo chuyên sâu, chi phí đào tạo đội ngũ huấn luyện, cố vấn… khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm; hỗ trợ tài chính, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tăng cường năng lực, kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Đối với Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, dự thảo cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể của Chương trình là củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hiện có để phát triển thành khoảng 60 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc 6 ngành tiềm năng của nền kinh tế; hỗ trợ xây mới, nâng cấp từ 5-10 cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ ít nhất 6.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến thuộc 6 ngành tiềm năng của nền kinh tế gia tăng ít nhất là 5% vào năm 2025 so với 2021.

Chương trình lựa chọn các ngành tiềm năng để hỗ trợ phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị dựa trên các tiêu chí: Đóng góp cao trong tổng sản phẩm GDP của quốc gia/ngành/địa phương (trên 3 tỷ USD/năm đối với quốc gia và 1 tỷ USD/năm đối với địa phương); tạo ra khối lượng việc làm lớn cho người lao động (trên 80 nghìn việc làm/năm/ngành); đóng góp cao trong kim ngạch xuất khẩu (trên 5 tỷ USD/năm).

Chương trình dự kiến lựa chọn 6 nhóm ngành sau đây để hỗ trợ phát triển theo mô hình cụm liên kết, chuỗi cung ứng giai đoạn 2021-2025: (1) Điện tử; (2) Cơ khí chế tạo; (3) Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; (4) Dệt may; (5) Da giầy; (6) Nông, lâm, thuỷ sản.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025, bao gồm: hỗ trợ xây dựng và sử dụng cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ về đào tạo; hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng; hỗ trợ tài chính, tín dụng; thúc đẩy truyền thông, nâng cao nhận thức để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản phẩm; thúc đẩy hoạt động kết nối hình thành cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản phẩm./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan