Cập nhật ngày 28/02/2020 - 09:09:50

           

UBQL vốn nhà nước chính thức nhận nhiệm vụ xử lý yếu kém của 12 dự án ngành công thương

- Chính phủ vừa ban hành một nghị quyết, trong đó chuyển nhiệm vụ thực hiện “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đó là Nghị quyết 18/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP (Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Cụ thể, chuyển thời gian trình nhiệm vụ thực hiện “Rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn tới” tại số thứ tự thứ 1 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW từ năm 2018 thành Quý II năm 2020.

Không quy định nội dung nhiệm vụ xây dựng “Quyết định về Quy chế quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012)” tại số thứ tự thứ 8 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Chuyển nhiệm vụ thực hiện “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương” tại số thứ tự thứ 17 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi

Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, đối với 6 dự án trước đây có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng thua lỗ: Đến năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã có 2 nhà máy hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi (Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng và Nhà máy thép Việt-Trung).

Đối với 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh đến nay chỉ có một dự án vận hành trở lại. Hai nhà máy đã đủ điều kiện vận hành trở lại nhưng do thị trường khó khăn nên vẫn dừng sản xuất.

Cụ thể: Dự án sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ tự vận hành sản xuất 3 dây chuyền DTY từ 20/4/2018 đến ngày 30/10/2018.

Đối với dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi do việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá sắn cao nên đối tác đã không thự hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và đã dừng hợp tác.

Đối với dự án nhiên liệu sinh học Bình Phước đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa, sẵn sàng khởi động lại, tuy nhiên do diễn biến thị trường không thuận lợi nên các bên quyết định chưa vận hành nhà máy.

Đối với 3 dự án xây dựng dở dang: Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trình Bộ Công Thương phương án để tiếp tục xử lý Dự án và tổ chức triển khai bán đấu giá Dự án lần thứ hai theo quy định; Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ tiếp tục gặp khó khăn do PVOil không phải là cổ đông chính (chiếm 39,76%), các cổ đông ngoài ngành (chiếm 60,24%) không góp thêm vốn để tiếp tục triển khai dự án; Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên chưa giải quyết được tranh chấp Hợp đồng EPC với MCC và các nhà thầu phụ.

Theo báo cáo của Ủy ban, đối với các dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, mở rộng giai đoạn II Nhà máy gang thép Thái Nguyên, trên cơ sở kết luận, đề nghị của Thanh tra Chính phủ và thanh tra Bộ Công Thương, Bộ Công an đã tiếp nhận kết luận thanh tra, tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, bị can về các tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Báo cáo của Ủy ban cũng nêu rõ, đối với các dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, mở rộng giai đoạn II Nhà máy gang thép Thái Nguyên, trên cơ sở kết luận, đề nghị của Thanh tra Chính phủ và thanh tra Bộ Công Thương, Bộ Công an đã tiếp nhận kết luận thanh tra, tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, bị can về các tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra.
Đối với các dự án: Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Quảng Ngãi, nhà máy Đạm Ninh Bình, nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá các kết luận thanh tra để kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước, Khai thác và tuyển quặng mỏ Qúy Xa, nhà máy Gang thép Lào Cai, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1- Hải Phòng và Dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc (chưa có kết luận thanh tra): Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan