Cập nhật ngày 05/05/2020 - 23:43:11

           

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm mạnh trong tháng 4/2020

- Trong tháng 4/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 93 nghìn tỷ đồng, giảm 46,9% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4/2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt từ ngày 01/4 đến 22/4, cả nước thực hiện giãn cách xã hội nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới có sự sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 4/2020, số doanh nghiệp thành lập mới là 7.885 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 93.854 tỷ đồng, giảm 46,9% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức doanh nghiệp thành lập trong tháng thấp nhất trong 4 tháng qua.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2020 là 72.020 người, giảm 45,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2020.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 4/2020 lại tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, cả nước có 3.810 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái (tỷ lệ này trong tháng 4/2019 giảm 17,3% so với tháng 4/2018). Đây có thể là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đã tái khởi động lại để chuẩn bị đón những cơ hội kinh doanh mới khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2020, với những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng với tác động cộng hưởng từ những yếu tố khác, số lượng doanh nghiệp thành lập mới có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, cả nước có 37.596 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là lần đầu tiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm trong 4 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2020.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy doanh, nghiệp đã có xu hướng thu hẹp quy mô để đảm bảo an toàn cho đồng vốn đưa vào kinh doanh.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2020 là 1.126.164 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, tổng lượng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm mạnh (21,9%) so với cùng kỳ năm trước cho thấy, tâm lý của các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp vẫn còn nhiều e ngại trong việc đầu tư thêm vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2020 là 315.731 lao động, giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo khu vực kinh tế, trong 4 tháng đầu năm nay có 558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước; có 10,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10,7%; có 26,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 14,3%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động có duy nhất ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới tăng với 527 doanh nghiệp, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 12.717 doanh nghiệp, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng 5.011 doanh nghiệp, giảm 13,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo 4.821 doanh nghiệp, giảm 12,1%...

Còn theo địa bàn, sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến doanh nghiệp trên khắp cả nước trở nên rõ nét, khi tất cả khu vực trên toàn quốc đều ghi nhận sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Cụ thể, Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 15.624 doanh nghiệp (chiếm 41,6% cả nước) và số vốn đăng ký là 203.124 tỷ đồng (chiếm 45,6% cả nước), giảm 13,3% về số doanh nghiệp và giảm 30,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019.

Tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng với 11.478 doanh nghiệp (chiếm 30,5% cả nước) và số vốn đăng ký là 153.511 tỷ đồng (chiếm 34,5% cả nước), giảm 12,8% về số doanh nghiệp và tăng17,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019.

Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực có mức độ giảm thấp nhất về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 1.592 doanh nghiệp (chiếm 4,2% cả nước), giảm 3,5% và số vốn đạt 14.609 tỷ đồng (chiếm 3,3%), giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong 4 tháng năm nay, cả nước còn có 22,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn , tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 14 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm còn có 5,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; dịch vụ lưu trú và ăn uống…/.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan