Cập nhật ngày 09/11/2014 - 05:05:50

           

Vinh danh 40 DN tại Chương trình tôn vinh Thương hiệu xanh

- Sáng ngày 08/11, 40 danh nghiệp đã được vinh danh tại Chương trình tôn vinh Thương hiệu xanh 2014 (Green Brand Award 2014) do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức.

PGS,TS. Lê Xuân Đình, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát biểu khai mạc

Với mục đích tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mang tính thân thiện với môi trường và con người, đồng thời, nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp có nỗ lực trong phát triển kinh doanh gắn với việc không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị xanh trong sản phẩm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Tạp chí Kinh tế và Dự báo triển khai tổ chức chương trình “Thương hiệu xanh 2014”.

Theo PGS,TS. Lê Xuân Đình, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Trưởng Ban tổ chức Chương trình, trong bối cảnh hiện nay, những tác động xấu đến môi trường làm ảnh hưởng chung cả cộng đồng và có tác động trực tiếp đến doanh thu của các doanh nghiệp. Yếu tố lợi nhuận không còn là vấn đề ưu tiên hàng đầu, mà hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp đòi hỏi sự thay đổi triệt để ở nhiều khía cạnh từ sản xuất, tiêu thụ và các giá trị nền tảng của xã hội.

Trong thập kỷ tới, các công ty đầu tư và các sáng kiến cải thiện môi trường sống sẽ có cạnh tranh đặc biệt. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp coi mục đích xã hội và bảo vệ người tiêu dùng như một phần xây dựng giá trị cốt lõi.

Vì thế, “Mục đích của chương trình là tuyên truyền giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực xây dựng các biện pháp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”, ông Đình cho biết.

Sau một thời gian phối hợp triển khai các nội dung của chương trình, Ban tổ chức đã lựa chọn các doanh nghiệp và thương hiệu tiêu biểu đảm bảo các nguyên tắc khoa học, thực tiễn, uy tín, có tính định hướng phát triển bền vững và chính sách và kế hoạch phát triển bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển của mình.

Từ 500 doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tham gia, sau thời gian kiểm tra, rà soát, xác minh, Ban tổ chức đã lựa chọn được gần 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn để tham gia chương trình giai đoạn 1 để tiến hành hỗ trợ tuyên truyền các chính sách.

Ban tổ chức "Thương hiệu xanh 2014" kỳ vọng, chương trình sẽ là bước khởi đầu cho sự nghiệp tôn vinh và nhân rộng những điển hình tốt về bảo vệ môi trường trong phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan