Cập nhật ngày 20/11/2014 - 22:00:52

           

Để kinh doanh vận tải đường thủy nội địa phải hội tụ đủ 5 điều kiện

- Nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

 Nghị định gồm 4 chương, 15 điều, trong đó dành riêng 1 chương quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó,  đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa phải có đủ 5 điều kiện gồm:

1- Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải thủy nội địa.

2- Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; phù hợp với hình thức và phương án kinh doanh.

3- Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

4- Thuyền viên, nhân viên phục vụ có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng, con của chủ hộ kinh doanh).

5- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, Nghị định nêu rõ phải bảo đảm 7 điều kiện: Có đủ 5 điều kiện quy định nêu trên; Có văn bản chấp thuận tuyến hoạt động và phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền nơi đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định; Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác; Có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến và bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường theo quy định; Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến  từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo; Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện kinh doanh: Vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến; vận chuyển khách du lịch; vận tải hành khách ngang sông; vận tải hàng hóa.

Trong đó, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải có đủ 5 điều kiện đối với đơn vị đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa nêu trên. Bên cạnh đó là các điều kiện: Phương tiện phải được cấp biển hiệu riêng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch.

 

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan