Cập nhật ngày 05/02/2015 - 10:26:44

           

DNNN vẫn nắm giữ nguồn vốn lớn trong nền kinh tế

- Tuy nhiên, doanh thu của khu vực nhà nước lại thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, chỉ đạt hơn 3,4 triệu tỷ đồng, tính đến 31/12/2014.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014, cả nước có khoảng 401,2 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, cao nhất kể từ năm 2011.

Trong đó, khu vực nhà nước có hơn 3,1 nghìn doanh nghiệp; khu vực vốn đầu tư nước ngoài trên 11,3 nghìn doanh nghiệp và khu vực kinh tế ngoài nhà nước là gần 386,8 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là trên 11,8 triệu người. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là 1,4 triệu người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng gần 3,4 triệu người; doanh nghiệp ngoài nhà nước là hơn 7 triệu người.

Bên cạnh đó, số liệu cũng cho thấy, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ nguồn vốn lớn trong nền kinh tế với trên 4,87 triệu tỷ đồng, con số tương ứng của doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là hơn 11,7 triệu tỷ đồng và 5,41 triệu tỷ đồng.

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của khối doanh nghiệp nhà nước vẫn ở mức trên 3 triệu tỷ đồng, cao hơn khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng), thấp hơn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng).

Tuy nhiên, doanh thu của khu vực nhà nước lại thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, chỉ đạt hơn 3,4 triệu tỷ đồng; trong khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt trên 7,1 triệu tỷ đồng./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan