Cập nhật ngày 17/03/2015 - 20:08:38

           

Thủ tướng đồng ý để Đồng Nai duy trì 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

- Hai doanh nghiệp đó là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Tại văn bản chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đồng ý duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

Thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, nhà nước giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần.

Thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 đối với 3 công ty con của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gồm: Công ty TNHH một thành viên Cao su công nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long và Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định hiện hành quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ tại các công ty nêu trên.

UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp nêu trên theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát và thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt phương án đã phê duyệt, thuộc diện phải bán tiếp vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

Đồng thời hoàn thành phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 86/TTg-ĐMDN ngày 16/1/2012 trong năm 2015.

Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp sau khi các tổng công ty này chuyển thành công ty cổ phần.

Trước đó, tại một báo cáo, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, Tỉnh đã gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách sau:

-  Xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn: Theo quy định hiện hành, việc xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần đã niêm yết khi được xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán tại thời điểm gần nhất với thời điểm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định giá trị của doanh nghiệp để cổ phần hóa trùng với thời điểm sắp đại hội đồng cổ đông thì giá niêm yết một số cổ phiếu thường hay thay đổi chênh lệch khá lớn, làm giá trị phần vốn nhà nước tăng hoặc giảm đáng kể.

- Việc thực hiện Nghị định số 19/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu còn một số vấn đề bất cập: chưa quy định rõ về trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác trong trường hợp sử dụng quyền chi phối để có ý kiến với hội đồng quản trị về quản lý tiền lương, tiền thưởng và trích lập các quỹ, trong đó có quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan