Cập nhật ngày 22/03/2015 - 14:39:07

           

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng: Quy trình tự động cao

- Theo đó, hồ sơ đã đủ điều kiện sẽ được gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo qua mạng cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Những quy trình này hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp trong việc tiết kiệm thời gian cũng như chi phí khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng được quy định trong Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định, để có một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ, các thông tin đăng ký hồ sơ doanh nghiệp cần được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định như hồ sơ nộp bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Đối với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng, số lượng chữ ký và người ký trong hồ sơ đăng ký điện tử phải tương ứng với số lượng và người ký trong hồ sơ bằng bản giấy. Còn trường hợp không sử dụng chữ ký số công cộng, hồ sơ đăng ký điện tử phải được xác thực bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Cùng với việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ doanh nghiệp hợp lệ, Nghị định cũng quy định phương thức thanh toán phí, lệ phí khi đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử. Cụ thể: (1) Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; (2) Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết; (3) Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan