Cập nhật ngày 27/05/2015 - 06:35:42

           

Tháng 5: Doanh nghiệp mới giảm, song lượng vốn tăng

- Điều này cho thấy, quy mô vốn bình quân của một doanh nghiệp đã tăng so với tháng 4/2015.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý và Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 7.820 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 56.836 tỷ đồng, giảm 14,9% về số doanh nghiệp và tăng 10,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, thì cả hai chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể là tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2015 là 518.386 lao động, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2015, cả nước có 8.610 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 261.333 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2015 là 480.669 tỷ đồng.

Trong cả nước, Tây Nguyên là vùng duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới giảm (33,1%) so với cùng kỳ năm 2014; các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng, trong đó vùng Đồng bằng Sông Hồng là vùng có tỷ lệ tăng lớn nhất trong cả nước (22,8%) về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 5 tháng đầu năm 2015, chỉ có hai lĩnh vực là Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 2,7%; Khai khoáng giảm 0,9%; Còn những ngành, lĩnh vực hoạt động khác có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, tăng mạnh nhất là các lĩnh vực: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 132,9%; Kinh doanh bất động sản tăng 56,3% và Vận tải kho bãi tăng 44,8%.

Cũng trong 5 tháng này, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh của cả nước là 3.884 doanh nghiệp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên có số lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất, chiếm 35,6%.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 22.705 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 7.770 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 14.935 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Điều này cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang có xu hướng tốt hơn. Nhưng để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng doanh nghiệp trong nước vẫn cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và các bộ, ngành./.   

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan