Cập nhật ngày 17/08/2015 - 22:57:32

           

FLC tiếp tục “tấn công” sang lĩnh vực y tế

- Sáng 17/08, FLC đã có buổi làm việc với Tập đoàn Y tế và Khám chữa bệnh Seirei của Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh, chuyển giao nguồn lực và hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến.

Phát biu ti bui làm vic, ông Trnh Văn Quyết, Ch tch HĐQT Tp đoàn FLC cho biết, Tp đoàn đã có chiến lược đu tư Bnh vin Đa khoa Quc tế vi dch v chăm sóc sc kho hin đi và tiên tiến nht. Bên cnh vic tìm kiếm các d án mua bán và sáp nhp trong nước, FLC chào đón các nhà đu tư và đi tác chiến lược đến t nước ngoài có cùng mi quan tâm.

Ch tch Tp đoàn FLC nhn mnh: "Chúng tôi hướng ti xây dng mt bnh vin mang thương hiu FLC có quy mô tm c, đt chun trong khu vc và quc tế".

Ti bui làm vic, Ch tch Tp đoàn Seirei, ông Yamamoto Toshihiro cho biết, sau mt thi gian theo dõi và chng kiến hot đng ca FLC, Seirei đánh giá cao nhng thành qu mà FLC đã đt được, đc bit là triết lý v nhân sinh, đ cao sc khe và đi sng người dân ca lãnh đo Tp đoàn.

Ông Yamamoto nhn mnh, mc tiêu quan trng ca Seirei trong ln đến thăm Việt Nam ln này là trao đi vi phía FLC v cơ hi hp tác hai bên trong lĩnh vc đu tư xây dng cơ s khám cha bnh, chuyn giao ngun lc và h thng trang thiết b y tế tiên tiến và hin đi nht Nht Bn hin nay.

Ch tch Yamamoto cũng cho biết, Seirei đc bit chú trng đến vic trin khai dch v chăm sóc sc khe ca người dân t lúc còn tr đến lúc v già Vit Nam, mô hình đang áp dng ph biến Nht Bn và các nước phát trin. Bên cnh đó, vn đ tiếp nhn nhân lc tr trong lĩnh vc y tế cũng là vn đ quan tâm hàng đu do s lượng tr em đang gim trong khi người cao tui li tăng, đng nghĩa s lượng các nhân viên y tế cũng tăng theo.

ến thăm FLC, chúng tôi nhn thy Tp đoàn có mt chế đ đào to các nhân viên y tế rt bài bn. Trong tương lai, chúng tôi hy vng c hai bên s đt được mc tiêu mong mun", Ch tch Tp đoàn Seirei nói.

V phía cơ quan nhà nước, PGS, TS. Lương Ngc Khuê, Cc trưởng Cc Qun lý Khám cha bnh, B Y tế cho biết, vic đu tư vào lĩnh vc y tế khám cha bnh, mt lĩnh vc thiết yếu cho đi sng dân sinh đã th hin hướng đi bài bn và triết lý kinh doanh gn lin phát trin kinh tế vi giá tr nhân văn và trách nhim vi cng đng. Chính vì vy, Cc trưởng tin tưởng rng, s hp tác gia FLC và Seirei s mang li s phát trin toàn din và thành công trong thi gian ti đây.

 

“V phía cơ quan qun lý nhà nước, chúng tôi luôn ng h cho s hp tác hai bên nhm ci thin và nâng cao cht lượng y tế khám cha bnh ti Vit Nam”, Cc trưởng nhn mnh./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan