Cập nhật ngày 12/09/2015 - 00:40:08

           

Vụ Đông Xuân 2014-2015:

Gia hạn thêm 2 tháng cho vay mua tạm trữ thóc, gạo

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 đến hết ngày 31/10/2015.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, không hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 31/10/2015.

Các bộ, cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 241/QĐ-TTg, ngày 24/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 ở Đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 1/3/2015 đến hết ngày 15/4/2015.

Để thực hiện Quyết định số 241, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2015/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015.

Theo Thông tư, Ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại  cho các thương nhân thuộc đối tượng theo quy định để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ NHTM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 241/QĐ-TTg.

Trường hợp thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại theo quy định tại Quyết định số 241/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ không được vượt quá 01 triệu tấn quy gạo theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 241.

Thóc, gạo mua tạm trữ là các loại thóc, gạo (kể cả gạo tẻ, nếp, thơm và tấm các loại).

Triển khai kế hoạch mua tạm trữ gạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao 20 ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 31/8/2015.

Theo đúng kế hoạch, tính đến ngày 15/4, việc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015 đã đạt kế hoạch đề ra.

Trước thực trạng xuất khẩu gạo đang gặp không ít khó khăn, thì đây là một giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ thị trường cũng như góp phần bảo đảm cho nông dân có thu nhập ổn định.

Kế hoạch thu mua tạm trữ là một trong những phương thức hỗ trợ người nông dân tiêu thụ được lúa gạo với giá ổn định, phần nào giúp nông dân yên tâm sản xuất. Nhờ chủ động triển khai kế hoạch thu mua lúa gạo tạm trữ năm nay, nhìn chung giá lúa gạo tại các tỉnh, thành trong khu vực đều tăng./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan