Cập nhật ngày 23/09/2015 - 15:11:36

           

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công KCN FLC Hoàng Long

- Ngày 22/9, Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công dự án Khu Công nghiệp FLC Hoàng Long tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án hứa hẹn sẽ là khu công nghiệp kiểu mẫu của Tỉnh trong thời gian tới.

Phát biu ti bui l, Phó Th tướng Nguyn Xuân Phúc đánh giá cao vic Tp đoàn FLC đã đu tư, phát trin d án Khu công nghip FLC Hoàng Long và tin tưởng rng, Khu công nghip này s thu hút được đông đo các nhà đu tư trong nhng ngành ngh có giá tr gia tăng cao, đóng góp vào mc tiêu mà Tnh y Thanh Hóa đã đt ra là đưa thu nhp bình quân đu người vào năm 2020 lên 3.600 USD/người/năm, cao hơn mc bình quân chung c nước.

                                                                  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo buổi Lễ 

 

Tuy nhiên, Phó Th tướng cũng nhìn nhn, vi mc tiêu lp đy giai đon 1 ca D án vào năm 2017, tc là s thu hút hàng trăm nhà đu tư v đây trong thi gian ti, thì khi lượng công vic cn làm s rt ln. Chính vì vy, Phó Th tướng yêu cu, tnh Thanh Hóa to mi điu kin thun li cho các nhà đu tư hot đng đây, như: to cơ chế tt nht, ưu đãi ln nht, gii phóng mt bng nhanh nht...

Tiếp thu ý kiến ch đo ca Phó Th tướng, ông Nguyn Đình Xng, Ch tch UBND tnh Thanh Hóa cho biết, đ thu hút được các nhà đu tư, Tnh y, HĐND, UBND Tnh đã thng nht cao v ch trương, đnh hướng xây dng Khu Công nghip FLC Hoàng Long thành khu công nghip kiu mu, đáp ng c v đu tư h tng ln cnh quan kiến trúc xanh - sch - đp, như: b trí các điu kin làm vic, ngh ngơi cho người lao đng, các công trình, dch v công cng, nhà cho công nhân...

V phía ch đu tư, ông Trnh Văn Quyết, Ch tch Hi đng qun tr Tp đoàn FLC cam kết s dành nhng ngun lc tt nht v con người, tài chính… đ D án hoàn thành đúng tiến đ và đúng vi tinh thn “thn tc” ca tt c các d án mà FLC đã và đang trin khai.

“Chúng tôi đã thuê các nhà tư vn và thi công uy tín hàng đu thế gii đ đưa được đy đ các tiêu chun quc tế vào Khu Công nghip, đm bo tương thích, kết ni vi quy hoch các khu kinh tế, khu công nghip, điu kin h tng kinh tế - xã hi ca tnh Thanh Hóa và khu vc lân cn, xng đáng là khu công nghip kiu mu ca Tnh”, ông Quyết khng đnh.

Cũng ti bui l, FLC đã ký tha thun hp tác vi Hong Fu, tp đoàn ln th hai thế gii v sn lượng gia công giày dép - v vic thuê mt bng đu tư vào Khu công nghip FLC Hoàng Long./.

Dự án Khu Công nghip FLC Hoàng Long có tng mc đầu tư 2.317,5 t đng được UBND tnh phê duyt ti Quyết đnh s 3357/QĐ-UBND, ngày 13/10/2011. D án có quy mô 286,82 ha, thiết kế theo tiêu chun quc tế phc v đa ngành và nm gn Khu Kinh tế Nghi Sơn (ln th năm c nước), Khu Công nghip FLC Hoàng Long ha hn là đim đến hp dn vi các doanh nghip trong và ngoài nước, đc bit là các doanh nghip đến t Đài Loan, Hàn Quc, Nht Bn, châu M và châu Âu. 

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan