Cập nhật ngày 30/09/2015 - 21:35:24

           

85,6% DN chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình sản xuất, kinh doanh

- Đó là kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê đối với 4.028 doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo, đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý III năm 2015.

Cụ thể, về khối lượng sản xuất, 86,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất trong quý IV sẽ tăng lên và giữ ổn định (trong đó có 49,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 37,0% giữ ổn định), trong khi đó, chỉ có 13,8% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm đi. Trong đó, tập trung nhiều vào các ngành, như: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và SP quang học...

Về đơn đặt hàng, có 87,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý IV tăng lên và giữ ổn định. Trong khi đó, 47,8% số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan dự báo đơn hàng mới quý IV tăng lên so với quý III, tiếp đến là khu vực nhà nước với 43,4%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 41,8%. Đơn hàng tăng tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực, như: ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học...

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, 86.9% doanh nghiệp dự báo số lượng đặt hàng trong quý IV sẽ tăng và giữ ổn định so với quý III (trong đó số doanh nghiệp dự báo tăng là 37,6%, dự báo giữ ổn định là 49,3%), chỉ có 13,1% doanh nghiệp dự báo giảm. Số lượng đơn hàng tập trung nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 41,5% tăng. Trong khi đó, khu vực ngoài nhà nước và khu vực nhà nước có lần lượt 35,7%; 29,6% doanh nghiệp dự báo tăng.

Về tồn kho, 50,3% các doanh nghiệp dự báo giữ ổn định khối lượng thành phẩm tồn kho; 33,5% doanh nghiệp dự báo giảm, chỉ với 16,2% doanh nghiệp dự báo tăng khối lượng thành phẩm tồn kho. Trong khi đó, 85,1% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho nguyên vật liệu quý IV so với quý III giữ nguyên và giảm đi (trong đó 54,4% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên, 30,7% doanh nghiệp dự báo giảm đi), chỉ có 14,9% doanh nghiệp dự kiến tăng khối lượng tồn kho nguyên vật liệu.

Ngoài ra, số liệu điều tra cũng cho thấy, đa số các doanh nghiệp đều cho rằng, trong quý IV, chí phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính, cũng như giá bán sản phẩm vẫn giữ ổn định. Đồng thời, số lượng lao động được sử dụng tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV sẽ ổn định và tăng lên (90,8%). Trong khi đó, công suất sử dụng máy móc, thiết bị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hệ số sử dụng công suất bình quân cao nhất, tiếp đến là khu vực doanh nghiệp nhà nước và thấp nhất là khu vực ngoài nhà nước./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan