Cập nhật ngày 03/12/2015 - 16:18:23

           

Nông Dược HAI đẩy mạnh hợp tác với Dow AgroSciences Hoa Kỳ

- Ngày 30/11/2015, tại trụ sở Công ty Dow AgroSciences, TP. Indianapolis, Hoa Kỳ đã diễn ra buổi gặp gỡ và làm việc giữa Nông Dược HAI và Dow AgroSciences – Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm bảo vệ thực vật.

Đây là bui làm vic nm trong chiến lược tht cht và đy mnh hơn na quan h hp tác ca Nông Dược HAI vi các nhà sn xut và cung ng nông dược hàng đu thế gii, đng thi đánh du bước phát trin mi trong 20 năm quan h hp tác gia hai công ty.  

Ti bui làm vic, hai bên đã thng nht các gii pháp nhm đy mnh vic m rng th phn các sn phm truyn thng ca Dow AgroSciences và kế hoch phân phi các loi sn phm mi vi nhiu tính năng vượt tri ca Dow AgroSciences ti th trường Vit Nam, bao gm: thuc tr bnh Beam Plus 360SC, thuc tr c hu ny mm sm trên rung lúa Rainbow 410SE & thuc tr ry trên rung lúa Laser 412.5SE...    

Ngoài ra, trong thi gian ti, các hot đng chuyn giao k thut, qung bá sn phm, hướng dn nhà nông cũng s được Nông Dược HAI và AgroSciences đc bit chú trng. M đu cho bước tiến này là chương trình ta đàm trc tiếp ‘Phòng tr đo ôn – An tâm đón Tết’ được thc hin xuyên sut và phát sóng rng rãi trên h thng các kênh truyn hình ti khu vc Đng bng sông Cu Long và Đông Nam b trong tháng 12/2015.           

 

Chia s ti bui làm vic, ông Doãn Văn Phương, Ch tch Hi đng Qun tr Nông Dược HAI cho biết: “Vic tăng cường hp tác quc tế ngày càng sâu, rng là nn tng vng chc giúp Nông dược HAI phát trin đng b các gói gii pháp tng hp cht lượng cao, góp phn đáp ng nhng yêu cu ngày càng cao trong canh tác nông nghip trong thi kì mi".

Ông Doãn Văn Phương - Chủ tịch HĐQT của HAI phát biểu, trao đổi về các sản phẩm mới sắp ra mắt trong năm 2016 của Nông Dược HAI và DOW AgroSciences tại thị trường Việt Nam

ng thi vic tiếp cn vi công ngh tiên tiến trc tiếp t nhà sn xut, hp tác chuyn giao công ngh, ch đng đu tư phát trin cơ s vt cht là bước đi quan trng trong chiến lược phát trin đưa HAI tr li v thế là công ty hàng đu trong ngành nông nghip ti Vit Nam”, ông Phương nói./.

Nông dược HAI được thành lp năm 1985, t mt công ty chuyên kinh doanh thuc bo v thc vt, đến nay, Nông dược HAI đã phát trin nhanh chóng thành mt công ty đa ngành hot đng trong lĩnh vc nông nghip, bao gm: thuc bo v thc vt, ging cây trng, phân bón.

Thi gian gn đây, Nông dược HAI ni lên vi mt lot thương v phát hành thêm c phiếu tăng vn điu l. Ngày 06/04/2015, chào bán 15 triu c phiếu vi giá bình quân 12.500 đng/c phiếu, thu v 188 t đng. Đi tác duy nht mua trn vn 15 triu c phiếu nói trên là Tp đoàn FLC. T l s hu ca FLC ti HAI sau phân phi là 14,71% vn điu l

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan