Cập nhật ngày 17/12/2015 - 10:48:54

           

Triển khai tuyến xe bus miễn phí Hà Nội – FLC Sầm Sơn

- Để phục vụ các khách hàng và nhà đầu tư đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, Tập đoàn FLC đã chính thức triển khai tuyến xe bus miễn phí Hà Nội – FLC Sầm Sơn, gồm 4 chuyến đi - về mỗi tuần.

H thng xe buýt 45 ch được tp đoàn FLC đu tư được đánh giá là hin đi, cht lượng cao và chy các tuyến c đnh phc v du khách vào cui tun. Các chuyến xe này s đưa du khách đến tn Khu ngh dưỡng mà không phi qua chng trung chuyn nào rt thun tin cho nhng ai mun tn dng nhng ngày cui tun thành kỳ ngh thú v ti FLC Sm Sơn.

Các tuyến xe buýt min phí ca Tp đoàn FLC có l trình Hà Ni - Sm Sơn - Hà Ni. C th: tuyến th nht khi hành vào 8 gi sáng th 6 và v lúc 17 gi th 7 hàng tun, tuyến th hai khi hành vào 8 gi sáng th 7 và v lúc 17 gi ch nht hàng tun.

 

Các đim đón, tr khách hai chiu tương ng là Sân vn đng Quc gia M Đình, Hà Ni và snh Trung tâm Hi ngh quc tế FLC Sm Sơn, Thanh Hóa./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan