Cập nhật ngày 06/01/2017 - 20:35:04

           

Năm 2016: Doanh thu TKV đạt 101,18 nghìn tỷ đồng

- Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2016, doanh thu của Tập đoàn đạt 101,18 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu sản xuất than là 51,12 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Khoáng sản là 7,02 nghìn tỷ đồng, bằng 127% thực hiện năm 2015; Sản xuất điện là 9,79 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước là 14,31 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% so với năm 2015.

Năm 2016, lợi nhuận toàn Tập đoàn là 800 tỷ đồng

Tổng số lao động đến này 31/12/2016 của Tập đoàn là 112,8 nghìn người, trong đó lao động cho sản xất than là 77 nghìn người. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/tháng. Trong đó, lao động sản xuất than đạt 9,5 triệu đồng/tháng, thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/tháng.

Các sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn là: Than nguyên khai đạt 34,8 triệu tấn; than sạch đạt 33 triệu tấn; Than tiêu thụ đạt 35,2 triệu tấn (tiêu thụ trong nước đạt 34,4 triệu tấn, xuất khẩu 802 nghìn tấn, nhập khẩu 1,12 triệu tấn).

Năm 2016, Tập đoàn sản xuất khoáng sản Alumina và hydrat đạt 600 nghìn tấn, tiêu thụ 650 nghìn tấn. Sản xuất điện đạt 8,5 tỷ Kwh. Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp 64.300 tấn, cung ứng 98,9 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp, lũy kế từ năm 1998 đến nay, TKV đã cổ phần hóa 61 doanh nghiệp. Thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11 doanh nghiệp, hoàn thành thoái vốn tại các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính, đạt 1.962 tỷ đồng, thặng dư 383 tỷ đồng.

Năm 2016, Tập đoàn cũng có nhiều công trình mới đi vào hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, như: Tổ hợp bô xít – nhôm nhân cơ công suất 650 nghìn tấn/năm; Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 công suất 2 triệu tấn/năm…/.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan