Cập nhật ngày 24/07/2017 - 16:14:37

           

Hồ sơ đăng ký DN qua mạng khác với đăng ký trên giấy, có phải thông báo không?

- Nếu không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 1, điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trần Thị Ngoan, Hà Nội hỏi: Trường hợp tôi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, nhưng hồ sơ bằng bản giấy nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh sai khác với hồ sơ được gửi qua mạng điện tử, tôi có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 7, điều 38, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015, thì người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử.

Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử, mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy, thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 1, điều 63 Nghị định này./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan