Cập nhật ngày 09/08/2017 - 08:59:44

           

Thêm 2 công ty bán hàng đa cấp ngừng hoạt động

- Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương mới chính thức thông báo quyết định chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam và Công ty TNHH Tupperware Việt Nam.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam và Công ty TNHH Tupperware Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, 2 công ty trên đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Sau khi đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do kể từ thời điểm được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp,  cả 2 công ty đã thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định pháp luật.

Một trong những sản phẩm của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam

Tính đến nay, Cục Quản lý cạnh tranh chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam và Công ty TNHH Tupperware Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải thông tin này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam và Công ty TNHH Tupperware Việt Nam vẫncó quyền thông báo đến Cục Quản lý cạnh tranh về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam và Công ty TNHH Tupperware Việt Nam sẽ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan