Cập nhật ngày 27/10/2017 - 15:06:11

           

Khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến

- Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương khuyến nghị, các doanh nghiệp nên ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí.

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, ngày 18/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Quyết định số 3772/QĐ-BCT ngày 02/10/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, các thủ tục hành chính về đăng ký công bố dán nhãn năng lượng, chứng nhận hoạt động thử nghiệm phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng sẽ do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì thực hiện (trước đây do Tổng cục Năng lượng thực hiện).

Từ tháng 02/2017, doanh nghiệp được tự dán nhãn năng lượng

Đối với thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, theo Điều 39, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT, ngày 28/12/2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gửi về Bộ Công Thương theo một trong 2 hình thức sau:

(1) Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://nhannangluong.dvctt.gov.vn;

(2) Nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Tiết kiệm Năng lượng - Bộ Công Thương địa chỉ tại 54 Hai Bà Trưng, Phòng 307, Nhà B, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn trực tuyến.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Trước đó, ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng. Nếu trước kia, theo Thông tư 07, để được dán nhãn năng lượng và chứng nhận tiêu thụ hiệu suất năng lượng tối thiểu, các nhà sản xuất hay các công ty nhập khẩu phải có mẫu hàng hóa được kiểm tra bởi đơn vị do Bộ Công Thương chỉ định, thì với sự ra đời của Thông tư 36, doanh nghiệp sẽ được tự dán nhãn năng lượng./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan