Cập nhật ngày 08/11/2017 - 22:16:56

           

Gia hạn thời gian hoàn thành cổ phần hóa của VTVTcab đến 30/06/2018

- Đài Truyền hình Việt Nam không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp của VTVcab tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài công bố.

Đó là trong những nội dung quan trọng tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả công bố giá trị doanh nghiệp đối với VTVcab. Kết quả công bố giá trị doanh nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam làm cơ sở xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu của VTVcab.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu đối với VTVcab chậm nhất đến ngày 30/6/2018; Đài Truyền hình Việt Nam không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp của VTVcab tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài công bố.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định; cập nhật biến động vốn, tài sản (nếu có), cáo bạch cho các nhà đầu tư biết và điều chỉnh lại giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

Trước đó, vào giữa tháng 08/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã ký văn bản đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam kéo dài thời hạn hoàn thành bán cổ phần lần đầu đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài Truyền hình Việt Nam công bố.

Trong báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước công bố hồi tháng 5 năm nay, kiểm toán cho biết số kiểm toán tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là hơn 4.278 tỷ đồng trong khi số báo cáo là gần 4.000 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 278 tỷ đồng. Giá trị thực tế doanh nghiệp cũng chênh lệch hơn 279 tỷ đồng. Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chênh lệch gần 278 tỷ đồng.

“Giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước tại VTVcab tại thời điểm 1/1/2016 theo phương pháp tài sản do CPA Việt Nam và VTVcab đề xuất còn chưa hợp lý, qua kiểm toán xác định tăng thêm giá trị doanh nghiệp là 279,05 tỷ đồng, tương đương 6,9%; giá trị vốn nhà nước tăng 277,9 tỷ đồng tương đương tăng 11,6%”, kiểm toán cho hay./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan