Cập nhật ngày 25/12/2017 - 22:17:33

           

Điều chỉnh thời gian học với tất cả các cấp học tại Hà Nội

- Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4766/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học đối với các cấp học trên địa bàn trong năm học 2017-2018.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh thời gian năm học 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên toàn địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Điều chỉnh nội dung Khoản 7, Điều 1 tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND, ngày 20/07/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều chỉnh thời gian học với tất cả các cấp học tại Hà Nội

Đối với cấp học mầm non và tiểu học, học kỳ I bắt đầu từ 06/09/2017 đến 05/01/2018; học kỳ II bắt đầu từ 09/02/2018 đến 18/05/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/05/2018.

Đối với cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, học kỳ I bắt đầu từ 14/08/2017 đến 23/12/2017; học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2017 đến 14/05/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/05/2018.

Đối với giáo dục thường xuyên, học kỳ I bắt đầu từ 28/08/2017 đến 23/12/2017, học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2017 đến 14/05/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/05/2018.

Như vậy, thay vì được nghỉ học kỳ I vào ngày 25/12/2017, học sinh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ học vào ngày 30/12/2017, tức sẽ lùi 5 ngày so với kế hoạch thời gian năm học đã ban hành ngày 20/07/2017. Các nội dung khác tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND, ngày 20/07/2017 của UBND Thành phố không thay đổi./.

H.G
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan