Cập nhật ngày 27/12/2017 - 15:13:34

           

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

- Ngày 26 - 27/12, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với chủ đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa, cùng các đại biểu thành viên và Liên minh HTX tỉnh/TP trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa, tính đến nay Khánh Hòa có gần 180 tổ hợp tác, hầu hết là mới thành lập trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, trong đó một số đã phát triển thành HTX. Ngoài ra, còn có khoảng 500 tổ hợp tác tự phát theo nhu cầu của thành viên; 103 HTX, liên hiệp HTX, giảm khoảng 20% so với cuối năm 2012. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản có 78 đơn vị; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, cơ giới - xây dựng có 11 đơn vị; 9 HTX vận tải, 4 quỹ tín dụng nhân dân và 1 Liên hiệp. Tất cả các loại hình kinh tế trên đều đang hoạt động theo Luật HTX mới. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể bình quân hàng năm chiếm 5% GDP tỉnh. Các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa nông - lâm - thủy sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có thể kể đến một số đơn vị có những cách làm hay, hoạt động hiệu quả sau chuyển đổi như: Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương, TP. Nha Trang; mô hình Liên kết sản xuất lúa giống của HTX Nông nghiệp Suối Hiệp 1, huyện Diên Khánh; mô hình Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của HTX thủ công mỹ nghệ Vĩnh Phước, Ninh Hòa...

Ban chấp hành ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của cơ quan bám địa bàn, nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh vướng mắc của HTX để Thường trực kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua, qua đó tặng gần 150 giấy khen, đề xuất tặng 48 bằng khen, 90 kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Riêng Liên minh HTX tỉnh đã nhận được cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua Duyên hải miền Trung, cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua Các tổ chức xã hội I tỉnh...

Đại biểu về dự đại hội

Tuy nhiên hoạt động KTTT còn gặp một số khó khăn như: Mô hình hầu hết còn nhỏ, ít vốn, sức cạnh tranh thấp so với các mô hình kinh tế khác. Hoạt động của nhiều HTX chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường; trình độ, năng lực quản lí, điều hành hoạt động HTX còn yếu, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều. HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT của Nhà nước ban hành chậm, thiếu đồng bộ dẫn đến khó thực hiện.

Ông Đinh Văn Dũng (bên phải) Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm cùng ông Hồ Hai ủy viên ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch hội đồng quản trị HTX Thành Công tỉnh Đắk Lắk về dự

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và nhân dân về KTTT; mở rộng quy mô hoạt động, liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác; nâng cao đời sống thành viên. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gia đoạn 2017 – 2022”.


Bà Lê Thị Hoàng Yến Chủ tịch Liên minh HTX TP.HCM (bìa phải)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 35 thành viên và 11 thành viên vào Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh. Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Liên minh nhiệm kỳ mới.                                                                                                                   

Thảo Nguyên
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan