Cập nhật ngày 30/01/2018 - 16:03:57

           

Bến Tre tăng cường hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

- Năm 2017, nhờ các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh nên số doanh nghiệp đăng ký mới đạt 500 doanh nghiệp tăng 34%.

Nỗ lực không ngừng

Xác định doanh nghiệp là một đối tượng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chính vì vậy, trong năm 2017, chính quyền tỉnh Bến Tre đã có những nỗ lực lớn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và hỗ trợ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cụ thể: các ngành, các cấp trong Tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2017, tổ chức Hội nghị đánh giá và triển khai giải pháp nhằm nâng cao các Chỉ số PCI, PAPI, PAR, SIPAS... Theo đó, Tỉnh đã rà soát để công bố, công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết trên một số lĩnh vực, như: đất đai, đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường... để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đối với hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, Tỉnh đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn và các sự kiện, diễn đàn để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; ban hành chính sách về khuyến khích khởi nghiệp và các kế hoạch về khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài ra, các ngành, địa phương trong Tỉnh cũng tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện, năng lực chuyển lên doanh nghiệp để phát triển tốt hơn. Tổ chức thành công Ngày hội “Bến Tre - Đồng Khởi khởi nghiệp” với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có khoảng 600 đại biểu và gần 2.000 lượt khách đến tham quan các không gian trưng bày bên lề Ngày hội.

Hình ảnh trong ngày hội "Bến Tre - Đồng khởi nghiệp"

Theo đó, ước cả năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký mới trên toàn Tỉnh đạt 500 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký ban đầu 4.091,7 tỷ đồng, tăng 34% về số doanh nghiệp và gấp 3,1 lần về vốn so cùng kỳ. Lũy kế đến cuối năm toàn Tỉnh có 3.507 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 18.039,8 tỷ đồng.

Trong năm 2017, cũng có 61 đoàn đầu tư trong và ngoài nước đến trao đổi, tìm hiểu đầu tư; đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 51 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 20.697 tỷ đồng và điều chỉnh 22 dự án (10 dự án tăng vốn 1.876,1 tỷ đồng).

Đối với dự án FDI, Tỉnh đã phê duyệt chủ trương và cấp mới 05 dự án, với vốn đăng ký 356 triệu USD, điều chỉnh 21 giấy chứng nhận đầu tư (04 dự án tăng vốn 19,65 triệu USD); đồng thời, thu hồi chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư 24 dự án. Phần lớn các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư đều đã triển khai thực hiện.

Nhìn chung, tình hình phát triển doanh nghiệp trong Tỉnh năm 2017 đat khá, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định, nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, chất lượng sản phẩm được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nhưng cũng còn một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, có trường hợp vi phạm Luật doanh nghiệp. Qua công tác hậu kiểm, rà soát sau giấy phép, đã phát hiện và thu hồi 50 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có 70 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định, tăng 41% so cùng kỳ.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, năm 2018, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; đưa Chương trình Đồng Khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất; nâng cao vai trò Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu.

Thứ hai, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp; tiếp tục cải cách quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ trương và chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng, thủ tục giao đất, đánh giá tác động môi trường... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập mới và khởi nghiệp.

Thứ ba, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có để sản xuất, kinh doanh ổn định; đồng thời tích cực phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh. Phấn đấu năm 2018 thành lập mới 700 doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung vào các nhà đầu tư chiến lược và ưu tiên các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, hạn chế ô nhiễm môi trường và có tác động lớn đến phát triển kinh tễ - xã hội của tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục và đầu tư để đưa dự án vào hoạt động.

Thứ năm, tập trung theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư sớm triển khai các dự án đã được cấp phép, nhất là các dự án điện gió và các dự án được cấp chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017. Đồng thời thường xuyên rà soát các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ như đã cam kết để xử lý đúng quy định của pháp luật./.

Lê Trường Hận - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan