Cập nhật ngày 23/07/2018 - 08:42:34

           

Tỉnh Hưng Yên có thêm Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên

- Ngày 17/7/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”.

Theo đó, dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” có quy mô diện tích đất sử dụng: 280ha, với tổng vốn đầu tư: 2.348.000.000.000 đồng (hai nghìn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 352.200.000.000 đồng (ba trăm năm mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư.

Hưng Yên có thêm 1 khu công nghiệp mới

Mục tiêu của dự án là: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã Tân Lập và Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 30/05/2018.Tiến độ thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

Tiến độ chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành khảo sát thiết kế, lập trình phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trong quý III/2018.

Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp: Giai đoạn 1 (70ha), triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; nhà máy cấp nước và nhà máy xử lý nước thải tập trung: Từ quý IV/2018 và hoàn thành trong quý IV/2019.

Giai đoạn 2 (50ha), triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước: Từ quý I/2020 và hoàn thành trong quý IV/2020; giai đoạn 3 (60ha), triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước: Từ quý I/2021 và hoàn thành trong quý IV/2021; giai đoạn 4 (60ha), triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước: Từ quý I/2022 và hoàn thành trong quý IV/2022; giai đoạn 5 (40ha), triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước: Từ quý I/2023 và hoàn thành trong quý II/2023.

Nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp); ưu đãi về thuế nhập khẩu (doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu); ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo tiến độ thực hiện từng giai đoạn quy định tại mục 7.2 Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này, kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.  Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. Đồng thời nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định cuả pháp luật hiện hành đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan