Cập nhật ngày 01/10/2018 - 14:53:41

           

Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2018 phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá

- Mặc dù diện tích lúa đông xuân cả nước giảm 15 nghìn ha so với vụ đông xuân trước, nhưng với năng suất đạt 66,4 tạ/ha (tăng 4,1 tạ/ha) nên sản lượng toàn vụ vẫn đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1.187,2 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm 2017.

Cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng tích cực

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng tích cực, chuyển dần diện tích trồng lúa sang các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản cho giá trị cao hơn. Kết quả vụ đông xuân năm nay đạt khá cả về năng suất và sản lượng. Theo báo cáo của các địa phương, mặc dù diện tích lúa đông xuân cả nước giảm 15 nghìn ha so với vụ đông xuân trước, nhưng với năng suất đạt 66,4 tạ/ha (tăng 4,1 tạ/ha) nên sản lượng toàn vụ vẫn đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1.187,2 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm 2017.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá

Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 2.052,8 nghìn ha, giảm 13,7 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.604,6 nghìn ha, giảm 7,1 nghìn ha. Tính đến ngày 15/9/2018, các địa phương đã thu hoạch được 1.806,9 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 88% diện tích gieo cấy và bằng 107,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.378 nghìn ha, chiếm 85,9% và bằng 97,4%. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,4 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2017, nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2018 ước tính đạt gần 11,2 triệu tấn, giảm 47,7 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 8,7 triệu tấn, giảm 30,5 nghìn tấn. Một số địa phương có diện tích gieo cấy lúa hè thu giảm nhiều: Tiền Giang giảm 4,1 nghìn ha; Ninh Thuận giảm 2,6 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 1,9 nghìn ha; Hà Tĩnh giảm 1,4 nghìn ha.

Diện tích trồng cây lâu năm 9 tháng ước tính đạt 3.445 nghìn ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây công nghiệp đạt 2.228,5 nghìn ha, tăng 0,4%; cây ăn quả đạt 956,1 nghìn ha, tăng 2,9%; cây lấy dầu đạt 171,3 nghìn ha, tăng 0,9%; cây gia vị, dược liệu đạt 51,9 nghìn ha, tăng 3,1%; nhóm cây lâu năm khác đạt 37,2 nghìn ha, tăng 4,9%.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định. Tính đến tháng Chín, đàn trâu cả nước giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2017; đàn bò tăng 2%; đàn gia cầm tăng 5,5%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt 66,4 nghìn tấn, tăng 0,9% (quý III đạt 17,7 nghìn tấn, tăng 0,6%); sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 253,2 nghìn tấn, tăng 2,6% (quý III đạt 67,8 nghìn tấn, tăng 2,2%); sản lượng thịt gia cầm đạt 817,6 nghìn tấn, tăng 5,8% (quý III đạt 209,2 nghìn tấn, tăng 5%); trứng gia cầm đạt 8,4 tỷ quả, tăng 10,8% (quý III đạt 2,1 tỷ quả tăng 9,5%).

Trong quý III/2018, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 59,6 nghìn ha, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.609 nghìn m3, tăng 11,6%; sản lượng củi khai thác đạt 5,7 triệu ste, giảm 1,2%.

Tính chung 9 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 161,2 nghìn ha, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 59,2 triệu cây, giảm 0,2%; sản lượng củi khai thác đạt 18,7 triệu ste, giảm 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.095 nghìn m3, tăng 10,6% do nhu cầu gỗ nguyên liệu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Trong quý III, diện tích rừng bị thiệt hại là 318,1ha, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 174,6ha, gấp 3,2 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 143,5ha, giảm 24,9%. Tính chung 9 tháng năm nay, diện tích rừng bị thiệt hại là 873,1ha, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 333,1ha, giảm 18,7%; diện tích rừng bị chặt, phá là 540ha, giảm 24,2%.

Sản xuất thủy sản tiếp tục đạt khá

Sản lượng thủy sản quý III/2018 ước tính đạt 1.939 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.266,2 nghìn tấn, tăng 6,7%; tôm đạt 301,2 nghìn tấn, tăng 5,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1.129,2 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 745,6 nghìn tấn, tăng 7%; tôm đạt 252,5 nghìn tấn, tăng 6,6%. Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước tính đạt 809,8 nghìn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó cá đạt 520,6 nghìn tấn, tăng 6,2%; tôm đạt 48,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.501,2 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3.943,4 nghìn tấn, tăng 6,1%; tôm đạt 668,5 nghìn tấn, tăng 7,3%; thủy sản khác đạt 889,3 nghìn tấn, tăng 4,1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 2.922,7 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.055,8 nghìn tấn, tăng 6,4%; tôm đạt 542,1 nghìn tấn, tăng 8,4%. Nuôi cá tra gặp thuận lợi về giá và thị trường tiêu thụ. Giá cá tra hiện ở mức cao, thời điểm trung tuần tháng Chín giá cá tra nguyên liệu đạt mức kỷ lục 33.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi từ 6.000-9.000 đồng/kg. Xuất khẩu cá tra tăng trưởng khá tốt, đặc biệt là các thị trường lớn và truyền thống như Trung Quốc, Mỹ và EU.

Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng ước tính đạt 2.578,5 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.887,6 nghìn tấn, tăng 5,7%; tôm đạt 126,4 nghìn tấn, tăng 2,8%. Sản lượng thủy sản khai thác biển 9 tháng đạt 2.429,9 nghìn tấn, tăng 5,5%, trong đó cá đạt 1.787,2 nghìn tấn, tăng 6,1%; tôm đạt 115,9 nghìn tấn, tăng 2,8%./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan