Cập nhật ngày 16/05/2019 - 10:24:18

           

4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD

- Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4 năm 2019 ước đạt 3,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có sự phục hồi, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt tương đương so với cùng kỳ, nhưng đạt thấp hơn so với mục tiêu đã đề ra trong kịch bản tăng trưởng ngành.

Theo đó, tháng 04/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD; trong đó, nông sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 875 triệu USD, thuỷ sản ước đạt 694 triệu USD, sản phẩm chăn nuôi ước đạt 46 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nông sản chính ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Cán cân thương mại của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng, như: Cao su tăng 14,1%, chè tăng 14%; rau, quả ước tăng 7,2%. Hạt điều, hồ tiêu tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị. Cụ thể, hạt điều khối lượng xuất khẩu tăng 4,7%, giá trị giảm 13,3%; hạt tiêu khối lượng tăng 21,4%, giá trị giảm 6%.

Các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, Gạo khối lượng xuất khẩu giảm 8%, giá trị giảm 19%; cà phê khối lượng giảm 13%, giá trị giảm 19%; sắn và sản phẩm từ sắn khối lượng giảm 14%, giá trị giảm 3,3%. Các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 170 triệu USD, giảm 6,5%.

Trong tháng 4/2019, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 694 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019, chiếm 53,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mehico (tăng 36,1%), Philippin (tăng 33,8%), Malaysia (tăng 33,2) và Nhật Bản (tăng 16,1%).

Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 04/2019, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đạt khoảng 9,7 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính khoảng 8,1 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù xuất khẩu không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tính chung 4 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan