Cập nhật ngày 09/09/2019 - 10:13:28

           

8 tháng năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 5.842,3 tỷ đồng

- Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, quản lý 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 5.842,3 tỷ đồng, bằng 40,03% kế hoạch, giải ngân ước đạt 5.354,2 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch.

Vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 1.315,7 tỷ đồng, bằng 36,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.261,3 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 4.526,5 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch, giải ngân ước đạt 4.092,8 triệu đồng, bằng 37,2% kế hoạch. Kết quả thực hiện như sau:

Trong 8 tháng đầu năm 2019. ngành nông nghiệp giải ngân đạt 35,1% kế hoạch

Đối với đầu tư thủy lợi: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 982,7 tỷ đồng, bằng 41,7% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 813,8 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 640 tỷ đồng; Đầu tư nông nghiệp: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 42,4 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch; Đầu tư lâm nghiệp: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 30,6 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước đạt 6,7 tỷ đồng, bằng 20,1% kế hoạch; Thủy sản: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 14,3 tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch; Giáo dục, đào tạo: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 54,9 tỷ đồng, bằng 43,8% kế hoạch; Khoa học công nghệ: Khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 7,4% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác: Khối lượng thực hiện ước đạt 33,6 tỷ đồng, bằng 33,6% so với kế hoạch.  

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương: Khối lượng thực hiện ước đạt 81,5 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 26,7 tỷ đồng, bằng 37,9% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 8,9 tỷ đồng bằng 26,1% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành nôngnghieepj khối lượng thực hiện 8 tháng ước đạt 43,9 tỷ, bằng 49,8% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 1,9 tỷ đồng, bằng 8,1% so với kế hoạch.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2019, khối lượng các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 4.526,5 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch, giải ngân ước đạt 4.092,8 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch./. 

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan