Cập nhật ngày 01/09/2019 - 21:30:00

           

Huyện Gia Bình: xây dựng tầm nhìn dài hạn, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội

- Để tiếp tục xây dựng huyện Gia Bình phát triển vững mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Bình sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đề cao tính sáng tạo, xây dựng tầm nhìn dài hạn, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kinh tế phát triển nhanh và ổn định

Ngày 9/8/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/1999/NĐ-CP chia tách huyện Gia Lương để tái lập hai huyện Gia Bình và Lương Tài. Huyện Gia Bình chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 01/9/1999.

Những ngày đầu tái lập Huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Bình đã đối mặt với bộn bề khó khăn, thiếu thốn, song dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Gia Bình đã sớm xác định hướng phát triển nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Huyện hằng năm đạt 10,5%

Sau 20 năm tái lập, Gia Bình đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Theo UBND huyện Gia Bình, kinh tế của Huyện phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 10,5%; GDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 15 lần so với năm đầu tái lập huyện; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 20,2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95% (tính đến cuối năm 2018)…

Đặc biệt, nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm của Tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa và đạt kết quả nổi bật, đã hoàn thành mục tiêu trước 3 năm so với Nghị quyết Đảng bộ Huyện đề ra. Diện mạo nông thôn đã khởi sắc từng ngày, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năm 2018, toàn Huyện có 13/13 xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện đạt huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện Gia Bình trở thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Tỉnh, năng suất lúa liên tục dẫn đầu toàn Tỉnh, sản lượng cá chiếm 1/3 sản lượng cá toàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, văn hóa, y tế đạt được kết quả tốt; an ninh - quốc phòng được giữ vững; công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được quan tâm. Về giáo dục, huyện Gia Bình liên tục thuộc tốp dẫn đầu toàn Tỉnh, trong đó đứng thứ nhất về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra, các đoàn vận động viên thể thao của huyện cũng liên tục xếp thứ hạng cao tại các giải thi đấu của Tỉnh.

Đổi mới tư duy, cách làm, đề cao tính sáng tạo

Để tiếp tục xây dựng huyện Gia Bình phát triển vững mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Bình sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đề cao tính sáng tạo, xây dựng tầm nhìn dài hạn, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đón đầu phát triển; xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách hợp lý; tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo động lực phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của quê hương; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giải quyết hiệu qủa những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân./.

Sau 20 năm tái lập Huyện, huyện Gia Bình đã bốn lần được nhận Huân chương Lao động, một đơn vị được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, đặc biệt, ngày 31/08/2019, nhân dịp niệm 20 năm ngày tái lập (01/9/1999 – 01/9/2019), huyện Gia Bình vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.
Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan