Cập nhật ngày 24/10/2019 - 16:29:37

           

9 tháng: Bắc Ninh thu ngân sách ước đạt 80,9% dự toán

- Với mức thu ngân sách đạt 22.158,5 tỷ đồng, Bắc Ninh tiếp tục đóng góp ổn định cho ngân sách trung ương và giúp cho địa phương chủ động trong chi ngân sách.

Quý III/2019, GRDP tăng 25,6% so với quý trước

Theo báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 9 và Quý III năm 2019 của Cục Thống kê Tỉnh, so với cùng kỳ, sau khi sụt giảm liên tiếp trong quý I và quý II, sang quý III kinh tế đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng dương. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 của quý III ước đạt 47.518,7 tỷ đồng, tăng tới 25,6% so với quý trước và tăng 1% so với quý III/2018. Trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm sâu (-5,7%), còn khu vực công nghiệp - xây dựng chỉ tăng nhẹ (+0,1%), thì khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất (+7,6%) và thuế sản phẩm tăng 2,8% đã góp phần bù đắp cho hai khu vực kia.

Tính chung 9 tháng, GRDP ước đạt 122.486,8 tỷ đồng, vẫn giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm thủy sản giảm 7,5% và làm giảm 0,18 điểm phần trăm tăng trưởng; khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 3,7% và làm giảm 2,98 điểm phần trăm (riêng ngành công nghiệp giảm 4,1% và làm giảm 3,2 điểm phần trăm); trong khi khu vực dịch vụ tăng 6,5% và đóng góp 0,82 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 0,9% và đóng góp 0,04 điểm phần trăm tăng trưởng.

Tính chung quý III, tổng thu ngân sách ước đạt 6.869,6 tỷ đồng, tuy tăng cao (+17,2%) so với quý trước, nhưng chỉ tăng 0,5% so với quý III/2018. Sau 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 22.158,5 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán và chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng thấp trong nhiều năm qua trong bối cảnh sản xuất công nghiệp sụt giảm và thu từ các dự án bất động sản cũng chững lại sau một thời gian tăng trưởng “nóng”.

Thu ngân sách tuy tăng không cao, nhưng Bắc Ninh vẫn tiếp tục đóng góp ổn định cho ngân sách trung ương và giúp cho địa phương chủ động trong chi ngân sách. Sau 9 tháng, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 14.989,9 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Hải quan Bắc Ninh tích cực triển khai nhiều biện pháp thu ngân sách nhà nước

Nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng trưởng khá, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong tỉnh. Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 111.800 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 16,5% so với cùng tháng năm trước và tăng 11,7% so với thời điểm cuối năm 2018.

Ttổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh trong 9 tháng ước đạt 50.513,5 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính từ đầu năm đến ngày 20/9, toàn Tỉnh đã thu hút  được 172 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 707,3 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, tăng 32,3% về số dự án và gấp gần 2 lần về số vốn đăng ký. Luỹ kế đến hết tháng 9/2019, trên địa bàn Tỉnh đã có 1.424 dự án FDI  được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 18.034,1 triệu USD.

Tính từ ngày 01/01 đến 18/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh đã cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.734 DN với tổng vốn đăng ký 16.623,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn cấp đăng ký kinh doanh cho 525 chi nhánh và văn phòng đại diện. Lũy kế đến nay, có 15.602 doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp; 3.108 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng số vốn đăng ký 232.789 tỷ đồng. Tính từ ngày 01/01 đến 18/9, toàn Tỉnh có 315 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động và có 538 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Sau 12 tháng liên tiếp sụt giảm (từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019) với mức dao động từ 1,8% đến 15,6%. Sang tháng 9, sản xuất công nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi, chỉ số IIP đã tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng tháng năm trước.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn 9 tháng ước đạt 24.285,8 triệu USD giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhóm hàng điện tử chiếm tỷ trọng 80,2% và giảm 9,6%; nhóm sản phẩm máy vi tính và phụ kiện đạt 4.481 triệu USD, chiếm 18,5% và giảm 7,5%,... Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 9 tháng ước đạt 19.662,3 triệu USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI đạt 19.346,3 triệu USD và giảm 2,3%.

Tính đến hết tháng 8/2019, toàn Tỉnh có 640 đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó có 619 cơ sở lưu trú, 4 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 7 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa...

 Tính chung 9 tháng, đã có 1.210.000 lượt khách đến Bắc Ninh, đạt 76% kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018; tổng doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 880 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch và tăng 23%.

Giải quyết việc làm mới cho 21.350 lao động

Bên cạnh kinh tế phát triển ổn định, đời sống các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Các chế độ tiền lương, chính sách đối với đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo; chế độ nâng lương định kỳ, bảo hiểm xã hội…góp phần ổn định hơn về đời sống vật chất, tinh thần, yên tâm trong công tác. Công tác an sinh xã hội luôn được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh; thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm mới đạt kết quả tích cực.

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 21.350 lao động, đạt 76% kế hoạch và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác đào tạo nghề từng bước được nâng cao về chất lượng và gắn với yêu cầu thị trường, giảm thiểu chi phí cho hoạt động đào tạo, đào tạo lại của doanh nghiệp. Đến tháng 9, toàn tỉnh có 735,2 nghìn lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu và vẫn là điển hình toàn quốc. Chất lượng phổ cập, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng học sinh giỏi quốc gia có tiến bộ vượt bậc có tới 59/70 thí sinh dự thi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 học sinh được tham dự và nhận Bằng khen của Ban tổ chức kỳ thi Olimpic Vật lý châu Âu. Tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 95,46% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT trong đó điểm bình quân 3 môn thi khối A của thí sinh Bắc Ninh đều xếp thứ hạng cao toàn quốc.

Trong 9 tháng, các tuyến y tế đã khám bệnh cho 1.649,1 nghìn lượt người, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó có 220,5 nghìn người điều trị nội trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, vui chơi mừng năm mới, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Bắc Ninh cũng chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Theo đó, trong tháng 9, cơ quan chức năng đã phát hiện 348 vụ vi phạm môi trường. Trong đó, đã xử lý 19 vụ với tổng số tiền nộp phạt kho bạc là 2,2 tỷ đồng. Như vậy, tính chung 9 tháng trên địa bàn toàn Tỉnh đã phát hiện 171 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử phạt 327 vụ và nộp kho bạc 4,8 tỷ đồng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan