Cập nhật ngày 25/11/2019 - 15:22:56

           

Năm 2019, GRDP của tỉnh Bắc Ninh ước đạt trên 157.300 tỷ đồng

- Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 của UBND tỉnh, tổng sản phẩm (GRDP) năm 2019 của tỉnh ước đạt hơn 157.300 tỷ đồng, bằng 97,7% so với năm 2018.

 

 

 

Cũng theo dự thảo này, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 73,5%; dịch vụ chiếm 23,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,7% trong cơ cấu kinh tế năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 29.910 tỷ đồng, tăng 6,5%, trong đó thu nội địa ước hơn 23.600 tỷ đồng, tăng 8%.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh đứng thứ 7 cả nước, trong đó, thu hút mới và điều chỉnh tăng trên 1,34 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước trên 9.700 tỷ đồng, thành lập mới gần 2.000 doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư, quản lý xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh đứng thứ 7 cả nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 96/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 18,99 tiêu chí/xã; có thêm 2 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 3 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 6,54 điểm; chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tăng 2 bậc. Ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 được đẩy mạnh với 819 dịch vụ, vượt tiến độ so với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải đứng trong 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, trong đó, 01 học sinh đạt giải Nhất môn Ngữ Văn; 01 vận động viên phá ba kỷ lục thế giới cử tạ và 01 vận động viên giành 6 huy chương tại Giải Cờ vua trẻ châu Á. An sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, tỉnh Bắc Ninh cũng thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Theo đó, Tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tạo bước đột phá phát triển dịch vụ thương mại văn minh, hiện đại; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp, nông dân và nông thôn kiểu mẫu; phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa; sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, chính quyền điện tử; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan