Cập nhật ngày 16/02/2020 - 18:33:49

           

Thủ tướng gợi mở 5 nhóm giải pháp đối với ngành BHXH

- Nghị quyết 28 của Trung ương đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội phải đạt 35% dân số vào cuối năm 2021 và 45% vào cuối năm 2025... Nhưng hiện nay, với 1/3 số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thì đích còn xa, nên cần nỗ lực cao hơn.

Ngày 15/02/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020”.

Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải xác lập một chiến lược phát triển để trở nên hiện đại, hiệu quả

Diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhìn nhận, qua 25 năm hình thành và phát triển, bảo hiểm xã hội đã đóng vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, đã đóng góp để mang lại những thành quả đáng khích lệ được cộng đồng quốc tế công nhận.

Năm 2019, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng trên 2.800 USD, thuộc nhóm nước thu nhập trung bình thấp trên thế giới nhưng tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đạt trên 73,6 tuổi, thuộc nhóm cao của thế giới. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều còn dưới 4%. Các chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam có nhiều tiến bộ, thuộc nhóm trung bình cao trong tổng số 189 quốc gia.

Theo Thủ tướng, hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đồng bộ, phù hợp với tình hình đất nước và thông lệ quốc tế. Mô hình tổ chức được cải cách, tinh gọn bộ máy. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra. Với một số quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nói trên phải mất từ 40 đến 80 năm.

Số lượng người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không ngừng tăng. Tính đến cuối năm 2019, tổng số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc toàn ngành đạt khoảng 243.000 tỷ đồng; thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 2.400 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế đạt khoảng 105.000 tỷ đồng. Số nợ bảo hiểm xã hội năm 2019 giảm xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển ngành.

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm 3/4 số thủ tục hành chính (giảm từ 263 xuống 27 thủ tục); đã xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp mã bảo hiểm xã hội cho 97 triệu dân, đặc biệt là hệ thống giám định bảo hiểm y tế điện tử đã kết nối 100% cơ sở khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng Nghị quyết 28 của Trung ương đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội phải đạt 35% dân số vào cuối năm 2021 và 45% vào cuối năm 2025, tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp là 28% vào năm 2021, 25% vào năm 2025. Nhưng hiện nay, với 1/3 số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì cái đích còn xa, nên cần nỗ lực cao hơn.

“Chúng ta cần phải có giải pháp mới, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chính sách an sinh xã hội cần phải ứng dụng công nghệ số để được quản lý thống nhất, bảo đảm hiệu quả, giảm chi phí thường xuyên cho bộ máy tổ chức…”, Thủ tướng nhấn mạnh

Thủ tướng đề nghị Bảo hiểm xã hội, các bộ, ngành liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm lớn trong Nghị quyết 28 của trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội. Đó là Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại hội nhập quốc tế…

“Mọi thành công đều bắt đầu từ một tầm nhìn đúng”, Thủ tướng nói và yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải xác lập một chiến lược phát triển để trở nên hiện đại, hiệu quả, từng bước mở rộng vững chắc, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo đảm tất cả mọi người đều có lưới an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế, tôn trọng nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, xây dựng bộ máy tinh gọn chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông trong thực thi chính sách.

“Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải là mô hình đi đầu trong cải cách hoạt động với tinh thần phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân, không ngừng củng cố niềm tin của người lao động”, Thủ tướng yêu cầu.

5 nhóm giải pháp cho ngành bảo hiểm xã hội

Với tinh thần đó, Thủ tướng gợi mở 5 nhóm giải pháp đối với toàn ngành BHXH.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và giao dịch điện tử liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên trục dữ liệu quốc gia.

 Thứ ba, đội ngũ 21.000 cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân trên tất cả các lĩnh vực công tác theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, cần nâng cao hiệu lực quản lý trong việc thực hiện chính sách. Tăng cường công tác quản lý BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thống nhất, tiện lợi cho người dân.

Thứ năm, Thủ tướng đề nghị phải tăng cường thông tin tuyên truyền thường xuyên về an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng như để nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nước ta./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan